Kraaienbende

Kraaienbende

over kauwen, raven, gaaien en andere slimme vogels

 

Schrijvers

Geert-Jan Roebers en Stefan Halewijn

Illustraties

Fred Geven

Uitgave

KNNV Uitgeverij

2006, 72 pagina’s

24,5 x 22,5 cm, harde omslag

ISBN 90 5011 229 3

Prijs

€ 16,95

In dezelfde serie verschenen:

Struikrovers en Uilenvlucht

Kraaienbende BESPREKING

‘Veel mensen hebben een hekel aan kraaien’. Dit zinnetje bleef door mijn hoofd spelen nadat ik het jeugdboek (vanaf 10 jaar) Kraaienbende had gelezen. De auteurs benadrukken in het boek wel heel sterk dat kraaiachtigen niet de populairste vogels zijn.

Jammer, want ook bij jongelui zal dit beeld blijven hangen en dat werkt niet stimulerend om meer over kraaien te weten te komen. Aan de andere kant wordt wel geprobeerd om ze in kraaien te interesseren; terecht want het is een uiterst boeiende vogelsoort.

De schrijvers zoeken bewust naar tegenstellingen (kraaien zijn niet geliefd maar zijn nooit saai) om het boek spannend te maken. Zoals de gaai ‘misschien wel de mooiste vogel van ons land’ wordt genoemd, hoewel de foto’s in het boek dat niet bewijzen.

Vogelaars zouden kraaien ‘niet zien vliegen als ze er één gezien hebben’. Is die opmerking serieus bedoeld of ook té gespierde taal? Als ik goudplevieren zie, kijk ik of er een Aziatische of Amerikaanse tussenzit. Tussen kraaiachtigen speur ik (en speuren andere vogelaars) altijd naar een roek, een raaf, een Noordse kauw of bonte kraai of leucistische vogel, om maar iets te noemen.

Na het boek over uilen is dit het tweede in de KNNV-serie met een glanzend oog op de omslag. Behalve die leuke druktechnische uitvoering ziet dit deel er volwassener uit. Zeker ook geschikt voor ouderen, want het geeft een goede indruk van onze kraaiensoorten met flink wat informatie.

Er is een algemeen overzicht over kraaien, hun geschiedenis, hun voedselvoorziening en broedgedrag en een beschrijving van alle kraaien die in Nederland en België voorkomen. Plus een overzicht van alle kraaiachtigen in de hele wereld.

Kraaien zijn bijzonder intelligente en slimme vogels met een groot hersenvolume. Een nogal boude bewering vind ik dat vogels die niet slim zijn, minder voedsel nodig hebben. Zou dat ook voor mensen gelden?

SAMENVATTING

Jongeren en ook ouderen die op een prettig geschreven en leuk geëllustreerde manier meer over kraaiachtigen te weten willen komen, vinden in het jeugdboek Kraaienbende een heleboel basisinformatie. Kraaien worden wat geforceerd in het verdomhoekje gezet.

29 mei 2006