Beknopte Mosflora

Beknopte Mosflora

van Nederland en België

 

Schrijvers

Henk Siebel en Heinjo During

Illustraties

J. Landwehr, M. Aptroot-Teeuwen, A. Pagh, A.C. Bouman, A. v.d. Pluijm e.a.

Uitgave

KNNV Uitgeverij, Zeist

2006, 560 pagina’s, 14 x 20 cm

ISBN 90 5011 207 2

Prijs

€ 49,95

Beknopte_Mosflora

Beknopte_Mosflora_Parapluutjesmos
Tekeningen van het bekende parapluutjesmos dat groene plakkaten kan vormen op vochtige plekken.

BESPREKING

In Nederland en België komen honderden mossen voor, maar wie kent deze plantjes bij naam? Ze trekken in het algemeen weinig belangstelling. Als je erover gaat lezen, blijken ook deze stukjes natuur bijzonder boeiend te zijn.

Mossen zitten qua indeling tussen de ‘gewone’ hogere planten (vaatplanten) en de lagere planten (wieren, schimmels, slijmzwammen). Ze hebben stengels en bladeren maar geen wortels. Er zijn uiteraard nog meer verschillen tussen mossen en hogere planten, in de inleiding van de Beknopte Mosflora van Nederland en België bondig en duidelijk beschreven.

Determinatie van mossen is volgens de auteurs lastig maar makkelijker dan bijvoorbeeld het op naam brengen van paddenstoelen. Zoals met alles is het begin moeilijk. Een beetje doorzetten en met hulp deze flora opent zich een hele mossenwereld!

België en Nederland tellen circa 750 soorten. Van al die mossen zijn niet alleen duidelijke maar ook prachtige tekeningen opgenomen, uiteraard met de afmetingen. De meeste van de schetsen, die al eerder gepubliceerd zijn in andere werken, zijn van wijlen Koos Landwehr.

De beschrijvingen zijn beknopt, zoals de titel van het boek al zegt. Toch is dit de eerste complete en geëllustreerde mossenflora van onze landen. Het boek is handzaam en ligt met de halfslappe omslag lekker in de hand.

Ik ben niet thuis in de wereld van de mossen. Daarom heb ik wat op internet gesnuffeld naar meningen van experts en een deskundige kennis naar zijn oordeel gevraagd. Unaniem waren de opvattingen: dit is een voortreffelijke flora met prima tekeningen en relevante kenmerken. De determinatiesleutels zijn uitstekend maar vergen van beginners veel oefening; voordeel hierbij is dat de meeste het hele jaar door te vinden zijn.

De indeling van de mossen is aan de nieuwste inzichten aangepast. Ook nieuw in de beschrijvingen zijn de levensstrategieën: de manier waarop de mossen hun omgeving gebruiken.

SAMENVATTING

Deze eerste volledige flora van mossen in Nederland en België is voorzien van uitstekende tekeningen en van beknopte en essentiële beschrijvingen. De nieuwste inzichten over mossen zijn in het boek verwerkt. Mossen op naam brengen is niet eenvoudig, ook het gebruik van de overigens prima determinatiesleutel vraagt (van beginners) doorzettingsvermogen.

17 april 2006