Uilenvlucht

Uilenvlucht

Het geheimzinnige leven van de uil

 

Auteur

Stefan Halewijn

Illustraties

Fred Geven

Uitgave

KNNV Uitgeverij

2004, 72 pagina’s

24,5 x 22,5 cm, harde omslag

ISBN 90 5011 194 7

Prijs

€ 16,95

BESPREKING

Tijdens een vakantie, al lang geleden want onze kinderen waren nog klein, zag ik midden op de dag een kerkuil in een boom zitten. We stopten vlakbij en de uil keek ons met zijn onbeweeglijke gitzwarte ogen star aan. Onze zoon Frank is er nachtenlang erg onrustig van geweest.

Uilen biologeren, niet alleen kinderen maar ook volwassenen. Het zijn mysterieuze vogels die je zelden te zien krijgt, dat maakt ze nog geheimzinniger. Als ik in Vogeldagboek een foto van een uil publiceer, levert dat vrijwel altijd extra veel reacties op. Uilen hébben wat.

Het boek Uilenvlucht, met als ondertitel Het geheimzinnige leven van de uil, speelt in op de belangstelling van de jeugd voor deze vogels, die een extra stimulans heeft gekregen door de sneeuwuil Hedwig van Harry Potter.

De interesse die Harry veroorzaakt heeft, is niet altijd positief. Kinderen wilden zelf ook een uil hebben, onverantwoordelijke ouders willigden die wensen in. Echter, het houden van uilen is niet alleen dieronvriendelijk maar levert ook veel praktische problemen op.

Het boek is bestemd voor jeugdige lezers, merkbaar in de opmaak en in de tekst. Desondanks zullen volwassenen die ge$euml;nteresseerd zijn in uilen, er de benodigde basiskennis over deze prachtige vogels in kunnen vinden. Hoofdstukken over de geschiedenis, de relatie tussen mens en uil, hoe zit een uil van top tot teen in elkaar, jachttechnieken en uilenballen, zelf een nestkast maken en hoe en waar je uilen kan zien.

Verder een beschrijving van alle in ons land voorkomende uilensoorten, van kerkuil, steenuil tot oehoe. Ook de in onze buurlanden voorkomende dwerguil en ruigpootuil worden besproken en er zijn summiere schetsen opgenomen van nog enkele andere soorten zoals de tijdens vakanties rond de Middellandse Zee veel gehoorde dwergooruil.

SAMENVATTING

Het boek Uilenvlucht is speciaal geschreven voor jongeren die belangstelling hebben voor uilen. Heldere toelichting en mooie foto’s. Ook volwassenen zullen er de benodigde algemene informatie in vinden over deze mystieke vogels.

29 oktober 2004