Nederlandse Oecologische Flora

Nederlandse Oecologische Flora

Wilde planten en hun relaties

 

Schrijver

drs. E.J. Weeda

Illustraties

R. Westra, Ch. Westra en T. Westra

Uitgave

KNNV, in samenwerking met IVN

3e (ongewijzigde) druk 2003

5 delen met register in box, ruim 1700 pagina’s

Formaat 24 x 28,5 cm

ISBN 90 5011 129 7

Prijs

€ 195, leden IVN en KNNV € 175

Nederlandse Oecologische Flora BESPREKING

Een van de mooiste series boeken over de Nederlandse natuur is de Oecologische Flora. In vijf delen worden alle in ons land in het wild voorkomende planten uitvoerig beschreven en getoond via grote, duidelijke tekeningen en foto’s. Het woord oecologie zegt het al: de samenhang tussen planten, hun voorkomen in bepaalde landschapstypen en hun relatie met dieren (met name insecten, met veel aquarellen) komen uitvoerig aan bod.

In 1985 verscheen deel 1 en in de jaren daarna kwamen de volgende delen uit, deel 5 pas in 1994. Ik weet niet meer wat ik voor de serie betaald heb, maar deze maand is inmddels de derde (ongewijzigde) druk verschenen en die kost nu € 195, inclusief een register (voor leden van IVN en KNNV € 175).

SAMENVATTING

De Nederlandse Oecologische Flora is een standaardwerk, met onschatbaar veel informatie (ruim 1700 pagina’s) over onze plantenwereld en hun relatie met de omgeving. Het is een must voor iedereen die niet alleen planten wil herkennen, maar alles van die planten af wil weten.

8 december 2003