Nov01_15

Donderdag 15 november 2001 – Fraaie dag

Het mistte vanmorgen flink, de zon brak door voor een stralende dag toen we bij de Starrevaart aankwamen. Tegelijk kwamen 16 kleine zwanen aanvliegen, een droeg een gele halsring, ze sukkelden al spoedig in slaap. Een roerdomp wandelde in het zonnetje voor de rietkragen, ook waterrallen konden de fraaie dag waarderen, vier van die mooie vogels lieten zich zien.

Aan de oostkant bij de hut, waar het schelpenslik wordt aangelegd, was het door alle werkzaamheden rustig (morgen is het eilandje bij de hut klaar), maar verder waren weer talloze vogels aanwezig, opvallend veel goudplevieren, 1 zilverplevier zat er tussen. Verder o.m. 18 kemphanen, 44 bonte strandlopers, 1 waterpieper, 3 brilduikers, 5 rosse stekelstaarten en 2 zwarte ruiters.

Brilduiker_vr151101

Een vrouwtje brilduiker is makkelijk te onderscheiden van een jong mannetje door haar gele oogring en gele snavelpunt.

Smient151101

Een smient mannetje.

Smient_vr151101

En een smient vrouwtje.

In De Wilck zaten 133 kleine zwanen (116+17), in de Westbroekpolder 2. Het mannetje slechtvalk zat op een hek, het vrouwtje stralend in de zon hoog op hoogspanningsmast 59, 2 grote zilverreigers foerageerden bij het geriefbosje.