Okt01_28

Zondag 28 oktober 2001 – Zondagsrust

Het was vanmorgen vroeg, ondanks een uur langere nacht, lekker stil in de polders. Trouwens, ook in de namiddag was het rustig, ondanks het fraaie weer. Op daken, in bomen, op hekken, overal voluit zingende spreeuwen, het is een genot om te luisteren naar de vele improvisaties van deze rasimitators.

De Wilck lijkt steeds aantrekkelijker te worden voor kleine zwanen (misschien hebben de werkzaamheden voor de HSL in de Hazerswoudsche Droogmakerij daar iets mee te maken), voor het eerst zag ik in de slootjes ten westen van het geriefbosje kleine zwanen, 4 adulte en 7 juveniele, het leken families van 2+3 en 2+4. Vanmorgen waren er 9 volwassen kleine zwanen in De Wilck, daar ook het wijfje slechtvalk en een grote zilverreiger, evenals in de Generale Polder.

Langs de Galgweg (richting Spookverlaat) was een groep van tientallen huismussen aan het foerageren, van de ene naar de andere boerenschuur. Bij het graanbedrijfje op de viersprong in Hazerswoude-Dorp zie je ook altijd veel huismussen, het worden zachtjesaan ‘bijzondere’ vogels!