Okt01_10

Woensdag 10 oktober 2001 – Laag water

Het water in de Starrevaart wordt nog steeds afgelaten, noodzakelijk om binnenkort een slikplaatje net ten noorden van de kijkhut te kunnen aanleggen. Die slikplaat zal het hele jaar droog staan, waardoor steltlopers, sterns, kluten en wie weet wat nog meer voor moois, van dichtbij te bekijken zullen zijn. Een goed plan!

Geelpootmeeuw101001

Tussen de meeuwen viel deze geringde geelpootmeeuw op, geen alledaagse verschijning op de Starrevaart. Geelpootmeeuwen zijn de laatste jaren steeds meer in ons land te zien. Heel simpel gezegd: ze zijn iets kleiner dan zilvermeeuwen en hebben heldergele poten. Over zilvermeeuwen, geelpootmeeuwen en kleine mantelmeeuwen en hun ondersoorten, zoals Pontische en Armeense meeuw, zijn de laatste jaren al heel wat websites volgeschreven, want determinatie is vaak erg lastig, ook al omdat deze grote meeuwensoorten pas in het vierde levensjaar hun volwassen verenkleed aantrekken. Deze geelpootmeeuw is waarschijnlijk een vierdejaars.

Geelpootmeeuw_kop101001

Nu het water zakt, komen op de droogvallende platen ook al veel steltlopertjes foerageren en rusten, zo tussen half 11 en half 2 telde ik o.m. 46 bonte strandlopers, 4 kleine strandlopers, 1 krombekstrandloper en 1 bontbekplevier. Om bij deze laatste familie te blijven: honderden goudplevieren en kieviten en 3 zilverplevieren. Ook nog 29 wulpen, 1 grutto, 2 watersnippen, 8 kemphanen, 7 dodaarzen, 2 juveniele lepelaars en in het plasje bij de parkeerplaats een ijsvogel. De woerden beginnen geleidelijk aan hun eclipskleed af te leggen, waardoor het ook weer leuker wordt om naar de duizenden eenden te kijken. ‘k Was net te laat in de hut om de roerdomp, een vaste gast, te zien, volgende keer beter.

Zilverplevieren101001

Tussen de honderden goudplevieren op de Starrevaart zitten soms enkele zilverplevieren, inmiddels allemaal in winterkleed. Als ze hun vleugels omhoog doen, is het verschil makkelijk te zien: zilverplevieren hebben zwarte oksels. Als ze tussen hun neefjes en nichtjes scharrelen, valt op dat zilverplevieren iets groter zijn, uiteraard lichter van kleur zijn, een duidelijk zwaardere snavel hebben en een opvallende witte oogstreep. Duidelijk is dat de onduidelijke foto’s komen door de grote afstand waarop ze gemaakt zijn.

Zilverplevier101001