Sep01_24

Maandag 24 september 2001 – Ibissen veroveren de polders

Steeds vaker word ik aangeklampt door mensen die me melden: wat ik nou in de polders heb gezien! Of door boeren die vertellen dat er bij het sloten niet alleen blauwe reigers, ooievaars en meeuwen in de bagger zoeken naar lekkere hapjes, maar ook grote witte vogels met grote kromme zwarte snavels. De heilige ibis verovert het gebied tussen Leidschendam (Starrevaart) en Alphen aan den Rijn (Avifauna).

En daar zit hem waarschijnlijk de crux: ook de twee vogels vanmorgen in De Wilck waren geringd en dat duidt op ontsnapte exemplaren die bij het vogelpark zijn blijven broeden en met hun kroost in dit gebied rondzwerven. De mogelijkheid dat het vogels zijn van een kolonie in Noordwest-Frankrijk lijkt minder aannemelijk: deze tropische vogels zullen toch niet naar het noorden trekken om te overwinteren? In elk geval: de mooie heilige ibis is in ‘mijn’ vogelgebied geen bijzonderheid meer.

Heiligeibissen240901

Heilige ibissen (Threskiornis aethiopicus – Sacred Ibis) op de sappige en voedselrijke Wilckweiden.

Aalscholver240901

Gebruik makend van de wind – want veel zon was er vandaag niet – laat deze aalscholver (Phalacrocorax carbo – Great Cormorant) zijn verenkleed drogen.

Aan het einde van het Zwetslootpad kan je meestal wel tapuiten zien, vandaag zat er een, verder wat wulpen, kieviten, goudplevieren en opvallend veel holenduiven. Bij de Starrevaart kwam gelijk met ons een visarend aan. Voor zover onderscheid mogelijk is, dacht ik deze nog niet eerder te hebben gezien: aan beide vleugels zaten lichte pennen.

Het aantal lepelaars neemt geleidelijk aan af, nu waren er nog 8. Vorige week had ik een foto gemaakt van een sterk vervuilde jonge lepelaar. Uiteraard kan ik dat niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar vanmorgen zat er een lepelaar die aanzienlijk minder vervuild was, mogelijk dezelfde. Deze redt het wel.

Verder o.m. 2 bonte strandlopers, 3 kemphanen, 1 groenpootruiter en een geoorde fuut in scherp getekend zwart-wit winterkleed. Veel eenden beginnen hun ‘zomerkleed’ aan te nemen, ik zag al diverse krakeenden, smienten, bergeenden en tafeleenden in hun ‘bruidskleed’. Zomertalingen houden heel lang hun eclipskleed, vanmorgen zag ik er 1 op de vogelplas.