December 1999

1-25 december 1999

Waar geen aantallen worden vermeld, meestal meer dan 5 ex.

1 december 1999 – Starrevaart

aalscholver, bergeend, blauwe reiger 3, bonte kraai 1, bonte strandloper 1, buizerd 1, ekster, fuut, geoorde fuut 3, grauwe gans, grote mantelmeeuw 2, houtduif 1, kauw, kemphaan 2 (1 m, 1 v), kievit, kleine mantelmeeuw 1, kokmeeuw, krakeend, kuifeend, meerkoet, nijlgans, pijlstaart, scholekster, slobeend, smient, sperwer 1, spreeuw, stormmeeuw, tafeleend, waterhoen 4, waterpieper 1, watersnip, wilde eend, winterkoning, wintertaling, wulp 2, zilvermeeuw, zwarte kraai.

Veel wind op de vogelplas, weinig ‘bijzonders’, op bonte kraai na. Handvol piepers boven en in ‘t riet op de slikplaat, 1 goed gezien (waterpieper). Veel kieviten, heel ruwe schatting 3000.

2 december 1999 – Starrevaart

Luiken stonden open, schrift vloog door de hut. Geen vogelaar gezien (‘t was ook niet echt aangenaam in de hut met die harde wind), wel de roerdomp, dan weer lopend ‘over’ het riet, dan weer in paalhouding, blijft fascinerend. In rietkraag aan zuidpunt van de kassen. Slechts vijf watersnippen geteld, geen roofvogel(s).

bonte strandloper 1, brilduiker 1, geoorde fuut 2, goudplevier 55, roerdomp 1, waterpieper 1, watersnip 5, zwarte ruiter 2

7 december 1999 – Starrevaart

Kennelijk heeft iemand een mislukte poging tot zelfverbranding gedaan: buiten de hut een gedeeltelijk gesmolten jack, binnen nog wat vuurresten. Ook was het schrift met waarnemingen (weer) verdwenen. Leuker waren de vogels, o.a. 410 goudplevieren, kluut, dodaars, 2 waterpiepers, 2 mooie mannen grote zaagbek, bonte kraai, 3 brilduikers, 3 bonte strandlopers. Weinig krakeenden.

9 december 1999 – Starrevaart

Twee vrouwtjes stekelstaarten, een rechts van hut bij ‘t riet, een helemaal aan zuidpunt. Daar zat ook een brilduiker, vr of juv. Op slik nog steeds handvol piepers, een goed gezien (waterpieper), op slik ook een kleine strandloper! Rechts van hut vloog een roerdomp over het riet om zich daar vervolgens in te verbergen. Opvallend weinig aalscholvers (3), watersnippen (4) en krakeenden (1 m).

bonte strandloper 3, brilduiker 1, geoorde fuut 3, goudplevier 320, kleine strandloper 1, roerdomp 1, rosse stekelstaart 2, waterpieper 1, watersnip 4

10 december 1999 – Starrevaart

Over ringen gesproken: er zat een ad zilvermeeuw met links een kleine zilveren ring en rechts zilverkleurige (mogelijk heel licht groene) ring met zwarte letters D87. (Later is gebleken dat de code zeer waarschijnlijk a/W[D87] was.)

bonte strandloper 3, brilduiker 2, Grote Canadese gans 47, geoorde fuut 2, goudplevier 220, staartmees 7, waterpieper 1, watersnip 9, wulp 8

13 december 1999 – Starrevaart

Drie vrouwtjes stekelstaarten langdurig gezusterlijk aan het duiken aan de zuidkant, verder twee nonnetjes, vrouwtjes, ook leuke duikstertjes. Stormmeeuw met alleen aan rechterpoot een ring, klein, pakweg een centimeter, metaalkleurig, glad: zonder (zichtbare) inscriptie.

bonte strandloper 2, brilduiker 1, geoorde fuut 2, goudplevier 80, kleine zwaan 5, nonnetje 2 v, rosse stekelstaart 3 v, scholekster 70, sperwer 1, waterpieper 2, watersnip 12

21 december 1999 – Starrevaart

Hier ben ik weer: de afgelopen week had ik geen auto. Als je een week niet geweest ben, valt op dat de rieten matten bij de hut, zeker aan de zuidzijde, in snel tempo een prooi van wind en/of vandalen worden en dat het slik nu bijna onder water staat.

Twee geringde stormmeeuwen gezien. Hoewel onvolledige waarneming geef ik ze toch:

– stormmeeuw met kleine zilverkleurige ring rechts, net als m’n melding van 13 december, maar nu kon ik een – onleesbare – inscriptie zien;

– stormmeeuw met heel donkere ring links (door mistige weer niet te zien) of het zwart of donkerrood o.i.d. was) met witte cijfers 29; laatste cijfer was niet te lezen omdat het beest een veer op z’n poten had zitten.

Op de plas o.a. 10 vr nonnetjes, 2 bonte kraaien, 12 brandganzen, 2 geoorde fuutjes. Verder brilduiker 2, buizerd 1, Grote Canadese gans 60, kleine zwaan 6, waterpieper 1,watersnip 2, wulp 6

23 december 1999 – Starrevaart
Een prachtige middag hing over De Starrevaart, de laatste voorlopig want de weervoorspellers kondigen veel regen en wind aan. Het mooie weer en mogelijk ook de vrije dagen voor Kerst lokte veel vogelaars naar de hut. Weer twee stormmeeuwen met ringen gezien. Een meeuw met links (in tegenstelling met de meeuwen van 13 en 21 december die rechtsdragend waren) een kleine metaalkleurige ring en onleesbare tekens, de andere meeuw met een lange zilverkleurige ring rechts en inscriptie PH98. Die zal wel te traceren zijn!

Verder de eerste mannelijke nonnetjes, twee stuks, omringd door vijf échte nonnetjes. Bij vertrek het opwindende beeld van duizenden, duizenden spreeuwen die de avondzon versierden met hun fascinerende patronen. Daar moet een zeer creatieve art-director voor ingehuurd zijn!

brilduiker 1, geoorde fuut 2, goudplevier 8, kleine zwaan 17, nonnetje 2 m 5 v, watersnip 1, wulp 26

25 december 1999 – Benthuizen e.o.

Op Eerste Kerstdag rond de middag een klein rondje auto in Benthuizen e.o. In de Oostbroekpolder tussen de 110 en 120 wulpen. Ook in De Wilck een handvol wulpen, verder drie grote zaagbekken, 1 m en 2 v. In polder De Noordplas op gerooide bietenvelden tussen de Hoogeveense Weg en Hazerswoude-Dorp 268 kleine zwanen, waarvan 16 jonge, een met een blauwe nekring. De afstand was te groot om af te lezen.