September 1999

September 1999 – en zo is het gekomen…

11 september 1999 – Benthuizen

AdG in nieuwsgroep nl.vogels.vogelaar: Rond de molen van Benthuizen zitten (kennelijk al enkele weken) twee vogels, beslist geen Europese, ’tropisch’ klinkende vrij luide roep, ca. 30 cm, rechtop staande houding als van lijsterachtigen, fel gele korte snavel, gele vlek tegen achterkant oog, vage gele streep tussen oog en snavel, donkerbruine kop, donkerbruine staart, vrij egaal lichtbruin verenkleed met witte vleugelstreepjes, bij vlucht vierkantachtige witte vlek aan onderkant vleugels, gele poten. Vogels zijn vrij tam.

Martin Kramer: Lijkt een treurmaina (Indische maina of hoe die ook heten mag) Acridotheres tristis. Komen op meer plaatsen buiten hun normale verspreidingsgebied voor. Ook al in Nederland kennelijk.

Jan Allex de Roos: Dit is allemaal waar en ik denk ook dat het treur-maina’s zijn, maar de kop hoort zwart te zijn (overigens bij juvenielen wat bruiner!) en de staart ook – kan het een ander soort beo zijn, of was het gewoon moeilijk te zien of het nou zwart of bruin was?

AdG: Ja, zwart is zeer goed mogelijk, door de ‘gloed’ van het bruine verenkleed lijken kop en staart diep donkerbruin. Alle kenmerken komen overeen met illustraties en beschrijvingen die ik op Australische sites (en in vogelboeken) vond.

Acridotheres tristis

Nederlands: Treurmaina of Indische Maina.

Engels: Common Myna

Chocoladebruine vogel van ongeveer 25 cm, zwarte kop en nek, gele snavel, oorstreek, poten en tenen. Bij vliegende vogels heel duidelijk witte vleugelvlek te zien. Maina’s lopen, in tegenstelling tot de meeste andere vogels die ‘huppen’. Deze spreeuwensoort komt oorspronkelijk uit India. Vogel is door mensen over de hele wereld als huisdier meegenomen omdat hij zo vrolijk is en heldere geluiden laat horen. Waar veel maina’s voorkomen, kunnen ze een probleem vormen omdat ze fruit en graan vernielen. Ze veroorzaken veel overlast doordat ze in grote groepen overnachten, waarbij ze veel lawaai maken en stank ver-spreiden. Een groot probleem van deze ‘importvogels’ is, dat ze andere vogels uit hun nesten verjagen om daar zelf in te nestelen, en ze eten eieren en jongen van andere vogels op. Ze koloniseren hele bossen en verdrijven daar andere vogels. In Australië worden maina’s als een plaag ervaren.

Hans Valk: Benthuizen zal nu wel overspoeld worden door vogelaars.

Email aan Sjaak Schilperoort (incl. waarnemingen Starrevaart): Ondanks de ‘angst’ in de nieuwsgroep vogelaars dat ons dorpje zou worden overspoeld door vogelaars na de melding van Indische maina’s (en dat net op zondag, met al die kerkgangers, ik ben me naar geschrokken van wat ik bijna had aangericht), is het rustig gebleven.

Sjaak Schilperoort: De angst dat horden vogelaars op een ontsnapt huisdier af zouden komen is ongegrond.

PS. Ik stel het toesturen van waarnemingen erg op prijs, dus het verzoek om het niet bij deze ene keer te laten.

En zo is het gekomen dat ik mijn waarnemingen ben gaan noteren in Vogeldagboek.

Waar geen aantallen worden vermeld, meer dan 5 ex.

21 september 1999 – Starrevaart

bonte strandloper, bontbekplevier 2, bruine kiekendief 1, dodaars 1, geoorde fuut 1, groenpootruiter 1, Indische gans 1, kemphaan, kleine strandloper, krombekstrandloper 1, lepelaar 4, oeverloper 1, rosse stekelstaart 1v, sperwer 1m, zilverplevier 1, zwarte ruiter.

23 september 1999 – Starrevaart

bonte strandloper, bontbekplevier 1, bruine kiekendief 1, buizerd 1, geelpootmeeuw 1, geoorde fuut 2, Indische gans 1, kemphaan, kleine strandloper, lepelaar 4, oeverloper 1, tureluur 3, visarend 1, wulp 3, zilverplevier 2, zwarte ruiter

24 september 1999 – Starrevaart

bonte strandloper, bruine kiekendief 1, buizerd 1, geelpootmeeuw 1, geoorde fuut 3, kemphaan, kleine strandloper 2, lepelaar 6, oeverloper 1, visarend 2, zilverplevier 1, zwarte ruiter

28 september 1999 – Starrevaart

bonte strandloper, bruine kiekendief 1m, buizerd 1, geoorde fuut 2, Indische gans 1, kleine strandloper 2, lepelaar 1 juv, oeverloper 1, sperwer 1m, tapuit 1, zilverplevier 1, zwarte ruiter >15

30 september 1999 – Starrevaart

bonte strandloper >15, bontbekplevier 2, bruine kiekendief 1 juv, buizerd 1, geoorde fuut 3, Indische gans 1, kleine strandloper 2, krombekstrandloper 2 (1 zonder voet), lepelaar 10 (5 geringd, 3 juv), ooievaar 1, visarend 2, zwarte ruiter >25