Recensies

Besprekingen
van natuurboeken, cd’s, dvd’s

Boeken en andere media over de natuur zijn onmisbaar voor de herkenning
en de beleving van alle moois in planten- en dierenrijk.
Dat, en het ontbreken van een overzichtelijke recensierubriek op internet, was de reden waarom ik in 2003
ben begonnen met het bespreken van boeken, cd’s e.d. die voor iedere grasduiner van belang kunnen zijn
of die een interessante of oorspronkelijke kijk geven op alles wat groeit en bloeit.

Om recensies te kunnen maken, ben je afhankelijk van het aanbod van uitgevers.
Met dank voor hun medewerking vermeld ik hieronder alfabetisch de deelnemende uitgevers.

Roofvogelgids

Ik hoop en verwacht de lezers van Vogeldagboek via deze rubriek zinvolle informatie aan te kunnen bieden.
Bedenk daarbij dat ik niet van alle onderwerpen evenveel af weet,
dat ik de boeken vooral bekijk door de bril van een gebruiker en niet in de eerste plaats voor specialisten schrijf.

Sinds medio 2006 schrijft ook Ronald Klingers in de recensierubriek van Vogeldagboek.
Ronald is jurist van beroep en actief lid van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.

Ko Katsman verzorgt sinds medio 2015 met name de recensies van kinder- en jeugdboeken.
Ko is oud-directeur van een basisschool en actief als tuinvogelconsulent en vogelgids voor Vogelbescherming Nederland.

RUBRIEKEN

Algemeen Natuur
Amfibieën en Reptielen
Fotografieboeken
Geleedpotigen (Insecten, Spinnen enz.)
Jeugdboeken
Libellen
Paddenstoelen
Planten (ook Mossen en Korstmossen)
Vissen
Vlinders
Vogels
Weekdieren
Zoogdieren

UITGEVERIJEN

A3 boeken * ambo|anthos uitgevers * ANWB * Athenaeum – Polak & Van Gennep * A.W. Bruna Uitgevers
Bestel Mijn Boek * BirdGuides * Birdpix.nl * bitboek.be * Boekenplan * Boekerij * Bornmeer Noordboek
CNR Natuurgeluiden * Dagblad Trouw * Davidsfonds * De Bezige Bij * Deltas * Deurenberg Media
Em. Querido’s Uitgeverij * European Invertebrate Survey EIS * EXTRA Focus Publishing * Fontaine Uitgevers
Friese Pers Boekerij * Gottmer Uitgevers Groep * Het Waait * Han Bouwmeester Natuurmedia
Het Vogeljaar * Houtekiet * Jeugdbondsuitgeverij * Kirjaboek.nl * KNNV Uitgeverij
Kosmos UitgeversKreutz Publishers * Lannoo * Levendig UitgeverLieverse Uitgeverij * Luitingh-Sijthoff
Lynx Edicions * Manteau * Meeuwsen Natuurgeluiden * NAi Uitgevers * National Geographic
Naturalis Biodiversity Center * Natuurdigitaal * NatuurmonumentenNatuurpunt * Nieuw Amsterdam Uitgevers
Pearson Education Benelux * Photofacts Academy * Plantentuin Meise * RAVON * Rebo Publishers
Rob Walrecht Productions * Roodbont Uitgeverij * Sdu * Standaard Uitgeverij
Stellingwarver Schrieversronte * Stichting Kunstboek
* Terra Lannoo * the house of books * Uitgeverij Atalanta
Uitgeverij Atlas Contact * Uitgeverij Bas Lubberhuizen * Uitgeverij Carrera * Uitgeverij De Fontein
Uitgeverij Elmar * Uitgeverij Gingko * Uitgeverij de Graaff * Uitgeverij Jan van Arkel
Uitgeverij kleine uilUitgeverij LandwerkUitgeverij LiverseUitgeverij Meulenhoff
Uitgeverij NatuurmediaUitgeverij Niesje Wolters * Uitgeverij Nieuwezijds * Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar
Uitgeverij Ploegsma * Uitgeverij Podium * Uitgeverij Prometheus
Uitgeverij SNOR * Uitgeverij Ruurd-Jelle van der Leij
Uniepers Uitgevers * Van Halewyck * Veen Media * Vermeer Publishing * Vogelwacht Utrecht
VUBPRESS * Wageningen Academic Publishers * Weylin Tracking
Zebrarups Natuureducatie * Zoogdiervereniging VZZ * Zwerk Uitgevers