160902 De wees onder de vogels

Koekoek300816.jpg


* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Juveniele koekoek. Foto’s van dezelfde vogel van dinsdag en gisteren.

Koekoek010916.jpg

De koekoek is de wees onder de vogels: hij heeft zijn biologische ouders nooit gekend.
Na de paring en het leggen van het ei in het nest van een waardvogel, smeren zij ‘em.
Althans, nadat ze nog enkele tientallen eieren in andere nesten hebben gedropt.
De pleegouders verzorgen de jonge koekoek alsof het hun eigen kind is. Als hij groot is,
vliegt hij weg. Ouderloos. Zijn biologische ouders zijn dan intussen al in Afrika maar
hebben wel een grote schat nagelaten: ze hebben hun kleintjes voorzien van geavanceerde
navigatiemiddelen, zodat die binnenkort zonder problemen bij de Sahara kunnen overwinteren.

Watersnip310816A.jpg

* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Om meerdere redenen zijn watersnippen boeiende vogels. Ze hebben een uitgekiend camouflagepak,
dat aan het puntje aan de staart afgesloten wordt met oogstrelende donker-oranje veertjes. Benthuizerplas.

Torenvalk230816.jpg

* Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, Faucon crécerelle, Turmfalke *
Dit jaar zie ik opvallend veel (jonge) torenvalken. Een goed muizenjaar?
Ik kijk altijd naar blauwe reigers: jagen er veel op graslanden en op akkers, dan zijn er veel muizen.
Dat geldt ook als er veel biddende torenvalken zijn. In sommige gebieden zie je minder muizenjagers,
zoals in het Bentwoud: mogelijk dat de vele regen daar op de zware klei is blijven staan, weinig muizen dan.

Bruinrodeheidelibel020916B.jpg


* Bruinrode heidelibel, Sympetrum striolatum, Common Darter, Sympétrum strié, Große Heidelibelle *
Foto boven een mannetje (alleen streep onder de ogen), onder een vrouwtje. Vanmorgen gemaakt in het Bentwoud.

Bruinrodeheidelibel020916C.jpg

Vorige week vrijdag stond in Vogeldagboek een foto van een mannetje steenrode heidelibel.
Sterk erop lijkend is de bruinrode heidelibel. Beide soorten hebben tweekleurige poten
en vliegen op het ogenblik, nogal verwarrend. Kenmerkend verschil tussen beide soorten is de streep
op het voorhoofd: bij de bruinrode heidelibel alleen maar een streep boven de ogen,
bij de steenrode boven en langs de ogen naar beneden. Bruinrode hebben vaak fletsgele banden
op het borststuk (goed op deze foto’s te zien). De bloedrode heidelibel heeft zwarte poten.

Terrasjeskommazweefvlieg030816.jpg

* Terrasjeskommazweefvlieg, Eupeodes corollae, Migrant Hoverfly, Syrphe des corolles, Gemeine Feldschwebfliege *
In Vogeldagboek van 5 augustus publiceerde ik een foto van een voor mij onbekende zweefvlieg
.
Althans, ik wist niet zeker om welke soort het ging. Dank zij reacties van lezers is het nu duidelijk.
Bij terrasjeskommazweefvliegen gaan de vlekken op het achterlijf over de zijnaad, dat sluit andere soorten uit.