180417 Vogels doen het in de lucht

Dwergmeeuw170418B

Dwergmeeuw170418
* Dwergmeeuw, Hydrocoloeus minutus, Little Gull, Mouette pygmée, Zwergmöwe *
Volwassen dwergmeeuw(en) in winterkleed. Ze krijgen spoedig een geheel zwarte zomerkap.
Dwergmeeuwen broeden in het noorden van Europa en trekken bij ons door in voorjaar en herfst.
Vanmorgen zag ik vier vogels naar insecten pikken op het water van De Groene Jonker.

Het is een uiterst aangename bezigheid om te kijken naar vogels die lopen, klauteren of zwemmen.
Maar de specialiteit van vogels is natuurlijk vliegen, daarvoor hebben ze tenslotte vleugels.
Vandaag in De Groene Jonker in Zevenhoven/Nieuwkoop met prachtig weer volop genoten
van vogels in de (v)lucht. Een klapekster die vlak langs me heen vloog, een traag wiekende purperreiger,
een jagende bruine kiekendief, een baltsende kleine plevier, duikende visdiefjes en talloze meeuwen
waarvan de doorlopend roepende zwartkopmeeuwen en de dansende dwergmeeuwen de show stalen.
Dat alles werd omlijst door gezang uit het riet van o.m. blauwborsten, rietzangers en snorren.

Zwartkopmeeuwen170418
* Zwartkopmeeuw, Larus melanocephalus, Mediterranean Gull, Mouette mélanocéphale, Schwarzkopfmöwe *
Zwartkopmeeuwen roepen een heel karakteristiek, klaaglijk miauwend jiauw. Luister maar!

Bruinekiekendief130418
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
De bruine kiekendieven in het Bentwoud zijn druk bezig met het slepen van nestmateriaal.

Buizerd130418
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Deze buizerd pestte het zwoegende mannetje kiek doorlopend, maar die liet de takken niet los.

Krooneend160418
* Krooneend, Netta rufina, Red-crested Pochard, Nette rousse, Kolbenente *
Als je wilde (water)vogels zoals deze krooneend vanaf enkele meters afstand kan fotograferen,
kan je er gif op innemen dat het een ontsnapte vogel is uit een siervijvercollectie.
Regelmatig krijg ik meldingen over krooneenden, casarca’s, mandarijneenden, Carolina-eenden enz.
Als ze zo ‘tam’ zijn, zijn het altijd verwilderde vogels. Krooneend gisteren in het Buytenpark, Zoetermeer.

Dagpauwogen160418A
* Dagpauwoog, Inachis io, Peacock, Paon du jour, Tagpfauenauge *
Twee dagpauwogen gisteren in het Zoetermeerse Westerpark op dotterbloemen. In tegenstelling tot
de meeste andere vlindersoorten is er bij dagpauwogen geen zichtbaar verschil tussen mannetjes en vrouwtjes.

Blauwborst130418ID
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Foto en tekst Inge Duijsens: Vrijdag, een zonnige ochtend. Deze blauwborst was luid aan het zingen.
Hij maakte steeds baltsvluchten en bleef dan even in de lucht hangen. Zoetermeer.