170816 Allemaal beessies

Oranjeluzernevlinder280717
* Oranje luzernevlinder, Colias croceus, Clouded Yellow, Souci, Postillon *
Het is elk jaar maar weer afwachten of er zuidelijke luzernevlinders komen. Dit jaar weinig.

Vandaag een Vogeldagboek zonder vogels. De afgelopen weken heb ik veel insecten gefotografeerd.
Gisteren regende het, tijd genoeg om een heleboel beessies in één Vogeldagboek te proppen.
Van niet alle soorten weet ik de naam, hulp daarbij kan ik goed gebruiken.
Bijna alle foto’s heb ik in het insectenrijke Bentwoud in Benthuizen gemaakt.

Argusvlinder010817
* Argusvlinder, Lasiommata megera, Wall Brown, Mégère, Mauerfuchs *
Een bekend verhaal: steeds minder argusvlinders in ons land. Vrouwtje in Bentwoud.

Blauwtjes
* Bruin blauwtje, Aricia agestis, Brown Argus, Argus brun, Kleine Sonnenröschen-Bläuling *
* Icarusblauwtje, Polyommatus icarus, Common Blue, Argus bleu, Hauhechel-Bläuling *
De afgelopen weken vlogen er honderden, duizenden blauwtjes op de open velden.
Het waren vooral icarusblauwtjes (rechts). Naar de veel zeldzamere bruine blauwtjes
moest je soms wel zoeken. Ze lijken sterk op elkaar. Met een verrekijker kan je goed
de verschillen zien op de ondervleugel van de onderkant. Als je een lijn trekt
door de drie stippen langs de voorrand vormen die bij de icarusblauwtjes nagenoeg
een rechte lijn en bij bruine blauwtjes (links) een scherpe hoek, de zgn. hockey stick.

050817_0221_0229
090817_0971_0230
Boven: twee wespen op het insectenhotel. Ze lijken sterk op elkaar, evenals de derde
die verderop in het Bentwoud zat. De ‘vlieg’ rechts ook in het hotel. Onbekende soorten voor mij.

Brandnetelbladroller_Wittehalvemaanzweefvlieg2017
* Brandnetelbladroller, Celypha lacunana, Dark Strawberry Tortrix, Tordeuse du fraisier, Dunkler Brennessel-Wickler *
* Witte halvemaanzweefvlieg, Scaeva pyrastri, Pied Hoverfly, Syrphe pyrastre, Späte Großstirnschwebfliege *
Tussen de lage begroeiing vlogen de afgelopen tijd heel veel van deze bladrollers.

Anthocomusrufus090817_coll
* Anthocomus rufus, Anthocomus rufus,_,_, Roter Zipfelkäfer *
Twee soorten (boven en onder) in het Prielenbos in Zoetermeer. Volop van deze rode bastaardweekschildkevers
waarvan een stuk of vijftien soorten in ons land voorkomen. Rechts het vrouwtje.

Eutoniabarbipes090817A
* Eutonia barbipes, Eutonia barbipes,_,_,_ *
Dit is één van de ca. 150 in Nederland voorkomende steltmuggen (Limoniidae). Veel soorten zijn klein,
maar dit forse exemplaar zie je niet zo gauw over het hoofd. Steltmuggen steken niet.

* Zomerquiz *
In het volgende Vogeldagboek komt de oplossing van de bloem. Dan ook een nieuw fotoraadsel.