170123 Smelleken

Smelleken230117B.jpg


* Smelleken, Falco columbarius, Merlin, Faucon émerillon, Merlin *

Helaas, ernstige fout van mij: dit is een mannetje sperwer!

Smelleken230117A.jpg

Boven het natte ijs in een diep uitgesneden sloot in het Bentwoud zag ik vanmiddag
een donker vogeltje voorbijschieten. Wat was dat? Een lijstersoort? Of?
De vogel vloog nog iets verder en ging op een gemaaid hoopje op de uitkijk zitten.
Een smelleken! Een fraai gekleurd mannetje, en dan zo dichtbij! ‘k Heb vaker smellekens gezien,
meestal vrouwtjes of jonge vogels, maar altijd op veel grotere afstand. De vogel gunde mij
dik een minuut om af te stappen, camera uit de fietstas te halen en enkele foto’s te maken…
Smellekens zijn onze kleinste roofvogels, iets groter dan een merel. Ze broeden in Noord-Europa,
op IJsland is het zelfs de algemeenste roofvogel. ’s Winters zakken ze af en kan je ze soms ook
bij ons zien. Ze volgen in feite hun voedsel, kleine vogels die zuidelijk overwinteren.
De begroeiing in het jongste deel van het Bentwoud, de oostkant, is nog ruig en laag.
Ideaal gebied voor vogels als rietgorzen en graspiepers om de laatste zaadjes op te eten.
Tientallen rietgorzen, soms een zwerm veldleeuweriken, ik zag wel honderd graspiepers.
Daar gaat het de smellekens om. Vogeltjes die na soms lange achtervolgingen gegrepen worden.

Blauwereiger230117.jpg

* Blauwe reiger, Ardea cinerea, Heron, Héron cendré, Graureiher *
In het Bentwoud krioelt het op het ogenblik van (veld)muizen. Daar komen velduilen op af,
blauwe kiekendieven, torenvalken, vandaag zag ik weer een/de ruigpootbuizerd, en reigers.
Tientallen blauwe reigers en een handvol zilverreigers pikken hun muisje uit de vegetatie mee.

Haas190117.jpg

* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Ličvre d’Europe, Feldhase *
Ik heb al rammelende hazen gezien. Deze ligt nog lekker te rusten in de rijp. Bij De Wilck.

Boomkruiper170117.jpg

* Boomkruiper, Certhia brachydactyla, Short-toed Treecreeper, Grimpereau des jardins, Gartenbaumläufer *
‘Beamkrűper’ (Fries) op een boomstam langs de Zoetermeerse Plas, dinsdag.

Roerdomp191216.jpg

* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Buiten de broedtijd hebben roerdompen niet zoveel met elkaar. Sterker, ze vliegen elkaar in de veren
als ze elkaar zien. Deze roerdomp op de Starrevaart werd door een soortgenoot aangevallen en vluchtte.

Appelvink210117_ID.jpg

* Appelvink, Coccothraustes coccothraustes, Hawfinch, Gros-bec casse-noyaux, Kernbeißer *
Foto en tekst: Inge Duijsens. Zaterdag deze opname kunnen maken vanuit een schuilhut in Drunen.
De appelvink kwam drinken bij een wakje in de vijver die voor de hut ligt.

***
Nogmaals over (tuin)vogels
De natuur is altijd dynamisch en je weet nooit hoe het er vandaag uit zal zien.
Dat geldt ook voor vogels op de voederplaatsen. Er zijn veel meldingen,
ook in het buitenland, dat er zo weinig vogels in tuinen gezien worden.
Anderen melden juist weer een ‘normaal’ patroon of zelfs veel vogels in de tuin.
Veel factoren kunnen hierbij een rol spelen. Zoals de aan- of afwezigheid van katten
in de tuinen, of dat de buren een aantrekkelijker aanbod hebben van voedsel.
Slechts door nauwkeurige observaties zijn oorzaken vast te stellen. Twee omstandigheden
voor de afwezigheid van tuinvogels kunnen zijn: een groot aanbod van noten en zaden
in de natuur en een bar slecht broedseizoen. Lees hier een verklaring van Natuurpunt.
Lezers vroegen of vogelgriep een oorzaak kan zijn. Daar is geen enkele aanwijzing voor.