180116 Kolganzen

Kolganzen140118A
* Kolgans, Anser albifrons, Greater White-fronted Goose, Oie rieuse, Blässgans *
Kolganzen horen ’s winters bij Nederland. Ze broeden op de Siberische toendra’s, als het kouder wordt
zakt zo’n tachtig procent van de gehele wereldpopulatie af naar Friesland, het rivierengebied, de Delta
en West-Vlaanderen. Het betreft de kolganzen die in Rusland broeden, er zijn nog andere (onder)soorten.
Naar schatting zijn er een miljoen ‘Russische’ kolganzen. Ik zie er elke dag honderden in De Wilck
en omringende polders. Deze foto’s van vliegende en landende kollen heb ik zondag gemaakt, Zoeterwoude.

Kolganzen140118E

Kolganzen140118B

Kolganzen140118D

Torenvalk160118
* Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, Faucon crécerelle, Turmfalke *
Altijd weer leuk zo’n biddende torenvalk, zelfs tegen een grijze lucht. De Wilck vanmorgen.

Kramsvogel160118
* Kramsvogel, Turdus pilaris, Fieldfare, Grive litorne, Wacholderdrossel *
Nu verreweg de meeste bessen zijn opgegeten, zie je op de graslanden groepjes kramsvogels
naar wormen en insecten zoeken. Een enkele maal heb ik in de Zoetermeerse Meerpolder en in het Bentwoud
groepen van zo’n tweehonderd ‘veldlijsters’ gezien. Vanwege hun roep worden ze ook wel ‘tjakkers’ genoemd.

Koperwiek160118
* Koperwiek, Turdus iliacus, Redwing, Grive mauvis, Rotdrossel *
Tussen al die kramsvogels zat vanmorgen ook een koperwiek. Die broeden niet in ons land; kramsvogels sporadisch.

Waterral130118ID
* Waterral, Rallus aquaticus, Water Rail, Râle d’eau, Wasserralle *
Foto en tekst Inge Duijsens: Afgelopen zaterdag ben ik in een voor mij nieuwe vogelhut in Huizen geweest,
niet ver van het Gooimeer. Voor de hut kwam tot mijn verbazing deze waterral op de voedertafel rustig snoepen
van de zonnebloempitten. Zijn staartje hield hij vrijwel de hele tijd parmantig omhoog.

* Ooievaarstelling *
Afgelopen weekend zijn er 583 overwinterende ooievaars in ons land geteld; meer dan in 2017, minder dan in 2016.
De Stichting Ooievaars verwacht dat, als alle tellingen zijn verwerkt, de einduitslag iets hoger zal liggen.