Mrtapr03

Vogeldagboek©


Maart 2003

April 2003

zaterdag 1
Vogels rondom ons huis
dinsdag 1
De natuur is altijd verrassend
za (vervolg) De kleine alk is ten dode opgeschreven donderdag 3 Vijf boerenzwaluwen
maandag 3 Over waterpiepers en scholeksters vrijdag 4 Smient met onbekende voetringen
dinsdag 4 Tweede zwartkopmeeuw maandag 7 Nestelactiviteiten
woensdag 5 Buitelende en baltsende weidevogels dinsdag 8 Drie vrijers voor een vrouw
maandag 10 Twee harde schijven en kleine alk weg woensdag 9 Korte uitstapjes
zaterdag 15 Tot dinsdag donderdag 10 Geen jong mereltje voor Spip
dinsdag 18 Op zoek naar kievitseieren vrijdag 11 Sierlijke dwergmeeuw in winterkleed
woensdag 19 Fuut verslikt zich bijna zaterdag 12 Lentebok en smelleken
donderdag 20 Leven ontluikt, maar onwerkelijk maandag 14 Verfomfaaide meeuw
zaterdag 22 Baltsende zwartkopmeeuwen dinsdag 15 Geluiden uit het riet
maandag 24 Zomer in maart woensdag 16 Ogen dicht en luisteren maar!
dinsdag 25 Grutto’s, kemphanen en een roerdomp vrijdag 18 Drie groenpootruiters
woensdag 26 Zomervogels stromen binnen maandag 21 Pracht in heemtuin Leiderdorp
donderdag 27 Lastig, die IJslandse grutto’s dinsdag 22 Nog een keer de heemtuin
donderdag 27 Boomleeuwerik, boompiepers en herten di (vervolg) Drie kleine kievitjes
vrijdag 28 Baardmannetjes in het riet donderdag 24 Velduil in het zonnetje
zaterdag 29 Eindelijk de velduilen vrijdag 25 Driemaal De Wilck
maandag 31 Met blauwborsten gaat het goed zaterdag 26 Vluchtje regenwulpen
maandag 28 Vergeefs gezocht naar velduilen in Balij
dinsdag 29 Winderig Berkheide
woensdag 30 Ackerdijkse aalscholvers