Vogeldagboek


Donderdag 9 september 2004 - Heidelibel

Vanmiddag kort op stap geweest. In De Wilck 4 ooievaars, 1 tapuit langs het Zwetslootpad, 1 gierzwaluw boven de Broekweg en op de Starrevaart 15 lepelaars, 17 zwarte ruiters en 2 tegen de harde wind in naar het noorden overvliegende tapuiten. Heel veel eenden op de vogelplas, het aantal smienten neemt zichtbaar toe. Maar verder niet veel bijzonders.

Kleinemantelmeeuw090904
Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus - Lesser Black-backed Gull) op de Starrevaart.

*****

PS: Ik ben even 'uit de ether', tot later, Adri

Steenrodeheidelibel090904
Vrouwtje van de steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum - Vagrant Darter) langs het plasje bij de parkeerplaats Starrevaart. De libel heeft een nogal afwijkende kleur, maar het is volgens kenners een steenrode heidelibel (afstaand eigootje) en geen bloedrode vrouw zoals ik eerst dacht.
Steenrodeheidelibel090904A