Vogeldagboek


Dinsdag 7 september 2004 - De smienten komen eraan

De grote vogeltrek is nog niet echt begonnen. Vogels houden niet zo van een straffe noordoostelijke rugwind. Smienten lijken zich daar niet zo veel van aan te trekken want er arriveren op het ogenblik al aardig wat 'fluiteenden' uit het noorden. In de Wilckplas telde ik er vanmorgen 125.

Verder in De Wilck o.m. 3 grote zilverreigers, 1 purperreiger, 3 ooievaars, een groep van 110 overvliegende grauwe ganzen, 1 bruine kiekendief, 3 buizerds, 1 tureluur en 1 tapuit. In het Bentwoud weinig zangvogeltjes meer, een paar roepende tjiftjaffen en een groep van zo'n vijftig putters. Verder 1 bruine kiek, 4 buizerds en 1 boomvalk. Opvallend veel torenvalken hier (maar ook elders in de polders), het is een goed muizenjaar.

Paapjes060904
Aan de westkant van De Wilck foerageerden maandagavond 4 paapjes (Saxicola rubetra - Whinchat).

Tapuit070904E
Langs het Zwetslootpad zaten vanmiddag 2 tapuiten (Oenanthe oenanthe - Northern Wheatear), heel sierlijke vogeltjes.
Tapuit070904A