210104 Vechtend 2021 in

Meerkoeten050121

Meerkoeten050121A
* Meerkoet, Fulica atra, Eurasian Coot, Foulque macroule, Bläßhuhn *
Meerkoeten zijn misschien wel de vechtlustigste vogels in ons land. Ze vechten met elkaar,
zoals vanmorgen in Benthuizen, en met andere vogels om hun territorium en kuikens te beschermen.
Het gaat er dan heftig aan toe: de veertjes dreven op het water. Soms vloeit er zelfs bloed.

Aalscholver301220
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Eind december/begin januari trekken aalscholvers hun broedkleed aan en beginnen sommige al te broeden.
Ze broeden niet allemaal tegelijk: de broedtijd kan wel tot eind augustus duren. Ook komen twee legsels voor.
In broedkleed hebben aalscholvers zilverwitte ‘manen’ op hun kop en hals. Ook wat sierveren in de nek.
Tijdens het broedproces verliezen ze geleidelijk aan hun witte tooi en resteren de geschubde bronsgroene veren.

Blauwereiger301220
* Blauwe reiger, Ardea cinerea, Heron, Héron cendré, Graureiher *
Blauwe jaap in tegenlicht in Benthuizen. Ook reigers zijn vroege broedvogels. Op deze foto lastig te zien,
maar bij sommige blauwe reigers zie je de poten en de snavels al naar de rode broedkleur verkleuren.

Rietgors311220

Rietgors311220A
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
Zoals bij veel vogels zijn de geslachten bij rietgorzen in de winter moeilijk van elkaar te onderscheiden.
De verenkleden van jonge mannetjes en vrouwtjes en volwassen vrouwtjes lijken sterk op elkaar.
De rietgors bovenaan is dan ook moeilijk te seksen. Adulte mannetjes (onder) hebben ‘s winters een donker slabbetje.

Roodborsttapuit311220

Roodborsttapuit281220
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Ook bij roodborsttapuiten is het sekseverschil ‘s winters moeilijk vast te stellen. Foto boven een mannetje,
altijd onmiskenbaar met een donkere kop. Foto onder een jonge vogel dan wel een volwassen vrouwtje.
Deze foto’s, evenals die van de rietgorzen, vorige week gemaakt in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer.

Koereiger010121
* Koereiger, Bubulcus ibis, Cattle Egret, Héron garde-bœufs, Kuhreiher *
Koereigers zoeken niet alleen bij grazende koeien naar insecten maar ook bij andere dieren zoals schapen.
De groep van ca. veertien koereigers zwerft nog steeds in de Alphense polders rond, deze in Boskoop.

Patrijzen311220
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
‘s Winters vormen patrijzen groepen; jagers noemen dat ‘kluchten’, ten onrechte dus door vogelaars gebruikt.
In en rond Benthuizen zie ik groepen van drie, vijf en negen veldkipjes, deze vier uit de groep van vijf.

***
Het oude zwarte hangbuikzwijn is kort na publicatie in Vogeldagboek van ouderdom gestorven.