200610 De slechtvalken van HSM28

Slechtvalken100620
* Slechtvalk, Falco peregrinus, Peregrine Falcon, Faucon pèlerin, Wanderfalke *
Vanmorgen. Bijna bovenin hoogspanningsmast 28 wacht de jonge slechtvalk op voedsel.

De afgelopen weken hebben vogelaars, fotografen en voorbijgangers genoten
van het spektakel dat een paartje broedende slechtvalken nu eenmaal oplevert.
Vanaf de ka met het fietspad waren de ontwikkelingen uitstekend te volgen.
De eieren waren gelegd in een oud kraaiennest (slechtvalken bouwen zelf geen nest)
in hoogspanningsmast 28 langs de Van Oudheusdenweg in Zevenhuizen.

Onlangs is het enige kuiken uitgevlogen. Voorlopig blijven de ouders het voeren
en vanmorgen was ik de gelukkige getuige van het aanvoeren van een prooi.
Het slechtvalkjong zat bijna bovenin de 54 meter hoge mast te wachten.
Tot driemaal toe moest het mannetje aanvliegen, want het jong maakte geen aanstalten
om naar zijn vader te gaan, die eerst bij het nest en later halverwege de mast was geland.
Uiteindelijk bracht de slechtvalk zijn buit, een jonge spreeuw, naar het jong toe.

Slechtvalken100620B
Daar komt één van de ouders met prooi aanvliegen.

Slechtvalken100620A
De vogel is ongeringd, moet het mannetje zijn want het vrouwtje draagt een witte ring.
Bovendien is het een kleine valk. Vrouwtjes zijn zwaarder gebouwd en kunnen grote prooien aan,
zoals duiven. Dit is een jonge spreeuw, typisch een vogel voor mannetjes.

Slechtvalken100620C
De jonge vogel bleef, al bedelend, bovenin zitten. Pa landde eerst bij het lager gelegen nest.
Toen het kuiken niet kwam, vloog hij weg om wat hoger te gaan zitten.
Nog niet naar de zin van het jonge dier dat bleef roepen en toen vloog pa er maar naar toe.

Slechtvalken100620D
De overdracht op de smalle stalen balk is gelukt.

Slechtvalken100620E
Pa kijkt nog even of alles goed gaat en vliegt dan weg – opnieuw op jacht?

Slechtvalken100620J
Een slechtvalkpuber hoef je niet te leren hoe hij zijn eten naar binnen moet werken!

Viervlekdwergmot090620
* Viervlekdwergmot, Bohemannia quadrimaculella, Four-spot Pigmy *
Een prachtige waarneming gisteren in het Bentwoud in Benthuizen: een viervlekdwergmot.
Toen ik het glanzende motje van een paar mm groot (spanwijdte slechts 8 mm) zag,
wist ik niet dat het zo’n zeldzame microvlinder was: het was gewoon een mooi beestje.
Later las ik dat hij in ons land slechts enkele tientallen malen is gesignaleerd.
Er zitten vier licht vlekken op de vleugels. De rest van het lijfje is bruin
met een paarsachtige, gouden gloed. De kop is oranjegeel en de antennen hebben een wit uiteinde.