200608 Schaarse weidekuikens

Grutto270520

Grutto270520A
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Eén van de weinig keren dat ik onlangs een gruttokuiken in De Wilck zag: zwemmend.
Veel vogels kunnen goed zwemmen, zeker soorten als kievit, tureluur enz.
Ma grutto hield met één oog het kuikentje in de gaten. Vogels kunnen afwisselend
met de linker- of rechter hersenen slapen zodat ze altijd een oog open kunnen houden.

Het lijkt (weer) een slecht broedseizoen voor onze weidevogels te worden.
Van diverse kanten vang ik sombere berichten op, en zelf zie ik ook weinig kuikens.
In weidevogelreservaat De Wilck slechts enkele jonge kieviten en grutto’s gezien.
In hoge begroeiing vallen ze vaak niet op, maar er waren ook weinig alarmerende ouders.

De oorzaken zijn bekend. Door het intensieve beheer van graslanden en akkers
broeden daar geen vogels meer en valt er ook geen voedsel (insecten, bodemdieren) te halen.
De overblijvende vogels worden ‘teruggedrongen’ in te kleine natuurgebieden
waar ze als het ware een gedekte tafel vormen voor roofdieren. Kwam dit jaar de droogte bij
waardoor er weinig voedsel was. Als de inventarisaties zijn afgerond, zullen we het wel horen.

Van zowel grutto als tureluur heb ik geluidsopnamen gemaakt van de contactroepjes
die de vogels aan elkaar en/of aan hun kuikens laten horen. Zo weten ze waar ze zijn!

Tureluur070620

Tureluurs270520
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Tureluurs broeden later dan kieviten en grutto’s. Ze hebben nog kuikens
want zodra er kraai of meeuw boven het gras verschijnt, vliegen ze waarschuwend rond.

Kluten080620A
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
Elk jaar proberen kluten op de Benthuizerplas kuikens groot te brengen. Vaak loopt het niet goed af.
Vanmorgen zag ik aan het gedrag van de kluut op het nest dat er onder haar ‘wat gebeurde’…
En vanmiddag inderdaad: een eerste kuikentje zetten zijn wankele schreden op het levenspad.
De andere zaten nog onder moeders rok. En nu hopen dat ze over een week of vijf weg kunnen vliegen.

Koekoek030620
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Een vrouwtje koekoek woensdag in het Bentwoud. Mannetjes koekoek zijn altijd grijs,
vrouwtjes kennen een grijze vorm en een, zeldzamere, bruine vorm.

Roerdomp040620C

Roerdomp030620
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
De jonge roerdompen in mijn omgeving groeien flink. Na de broedtijd (ruim drie weken)
duurt het altijd nog een week of zeven, acht voordat ze kunnen vliegen. Vanaf week drie kruipen ze al rond.
Intussen is vrouwtje roerdomp in de buurt druk op zoek naar voedsel, zelfs in de berm.

Zwanenbloem050620
* Zwanenbloem, Butomus umbellatus, Flowering Rush, Jonc fleuri, Schwanenblume *
Binnenkort zal de zwanenbloem op veel plaatsen zijn bloemenkrans als een paraplu uitspreiden.
Het is een typische plant van laagveengebieden, maar komt ook langs rivieren voor.
De zwanenbloem is voor mij een plant met fijne jeugdherinneringen aan de Alblasserwaard.
Op de foto een ontluikende zwanenbloem. Wordt in West-Vlaanderen wel bloemriet genoemd.

Bijenorchis080620
* Bijenorchis, Ophrys apifera, Bee Orchid, Ophrys abeille, Bienen-Ragwurz *
Ook bijzonder fraai zijn de zeldzame bijenorchissen. Vanmorgen in het Bentwoud.