200424 Een oogje in het riet houden

Roerdomp230420
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Roerdomp houdt een oogje in het zeil!

Het is baltstijd voor de roerdomp. Op diverse plaatsen heb ik de afgelopen weken
de doordringende lokroep van het mannetje gehoord, de befaamde hoemp.
Lang niet altijd in diepe rietkragen, maar ook langs wandel- of fietspaden
met maar een smal randje riet. De vogel denkt dat hij onzichtbaar is.

Als hij nu en dan niet uit het riet zou stappen en zou gaan vliegen,
zie je hem inderdaad niet, hoewel hij op een paar meter afstand zit te hoempen.
Maar hoe verscholen hij ook denkt te zitten, de rietstier heeft buiten de zon gerekend!
Als je een roerdomp hoort en je positie is tegen de zon in, licht de zon
het compacte silhouet van de vogel tussen de rietstengels op. Gesnapt!

Grasmus230420A
* Grasmus, Sylvia communis, Common Whitethroat, Fauvette grisette, Dorngrasmücke *
De afgelopen dagen stroomden de grasmussen binnen. Bentwoud gisteren.

Boompieper230420
* Boompieper, Anthus trivialis, Tree Pipit, Pipit des arbres, Baumpieper *
Deze pieper is waarschijnlijk op doortrek. Of hij in het Bentwoud gaat broeden?

Kneu220420
* Kneu, Linaria cannabina, Common Linnet, Linotte mélodieuse, Bluthänfling *
Kneuen zijn er volop in het Bentwoud. Vrouwtjes druk bezig met het bouwen van nesten
en mannetjes met hun eenvoudige zang bovenin de begroeiing. Woensdag.

Tapuit210420
* Tapuit, Oenanthe oenanthe, Northern Wheatear, Traquet motteux, Steinschmätzer *
Over tapuitjes kan je niets anders zeggen dan: wauw, wat mooi! Bleiswijk, dinsdag.

Rietzanger210420
* Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus, Sedge Warbler, Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger *
Raapzaad overwoekert op veel plaatsen de begroeiing, maar als achtergrond
voor een zingende rietzanger kleurt het wel mooi. Zevenhuizen, dinsdag.

Hermelijnvlinder230420A

Hermelijnvlinders230420
* Hermelijnvlinder, Cerura vinula, Puss Moth, Queue fourchue, Große Gabelschwanz *
Prachtige nachtvlinders zijn het, die hermelijnvlinders. Het zijn vrij zeldzame vlinders
die voornamelijk voorkomen in de kuststreek en ook in het Bentwoud.
Overdag rusten ze op stammetjes van wilgen en populieren. Wel goed zoeken!
Gisteren vond ik parende hermelijnvlinders. Een vlinderparing kan uren duren.
Maar omdat ze overdag niet vliegen, zullen ze daar wel de hele dag zijn blijven zitten.
Vanmorgen zag ik in een heel ander deel van het Bentwoud ook zo’n tandvlinder.

 
***
Recensie
Insectenrijk
Het grootse leven van kleine beestjes

Aglaia Bouma, Atlas Contact 2020, ISBN 978 90 4503 801 8, € 21,99
Zeer informatief boek over insecten, waarmee het eigen leven van de auteur zo sterk verwezen is.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.