200417 Sierlijke vissers

Visdiefje150420A

Visdiefje150420
* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *
Visdiefjes zijn wellicht de meest sierlijke vogels in ons luchtruim. Slank, snel.
Sierlijke bewegingen, bijna onnavolgbare snelle duiken naar prooien.
Hun schelle gekrijs is een dissonant die je ze graag vergeeft. Woensdag.

Kokmeeuw150420
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
Vergeleken met visdiefjes zijn kokmeeuwen lompere vliegers, rechttoe rechtaan.
Maar ze zijn ook behendig in het vangen van vliegjes, zoals woensdag. Vogel geboren in 2019.

Aalscholvers070420
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
De bijtende uitwerpselen van aalscholvers zorgen voor een zwart-witpalet in de bomen.

Houtduif050420
* Houtduif, Columba palumbus, Common Wood Pigeon, Pigeon ramier, Ringeltaube *
Houtduiven zijn echte zaadeters, op 5 april in De Wilck.

Wittekwikstaart050420
* Witte kwikstaart, Motacilla alba, White Wagtail, Bergeronnette grise, Bachstelze *
Ook in De Wilck zag ik onlangs deze witte kwikstaart op een ‘beveiligd’ hek.

Putter140420
* Putter, Carduelis carduelis, European Goldfinch, Chardonneret élégant, Stieglitz *
Distelvinkje op zoek naar nestmateriaal – in paardenbloemen! Dinsdag.

Tapuit170420
* Tapuit, Oenanthe oenanthe, Northern Wheatear, Traquet motteux, Steinschmätzer *
Het was maanden geleden dat ik mannetje tapuit had gezien. In zomerkleed. Vanmorgen.

 
* Nationale Bijentelling *
Zaterdag en zondag wordt zonnig weer voorspeld: insecten als bijen zullen zich laten zien. Tijd om te tellen!
Iedereen kan/mag meedoen aan de Nationale Bijentelling. Op deze site kan je zelfs ook nog bij-les krijgen.
Vorig jaar telden ruim vijfduizend mensen de tuinbijen, ondanks het koude weer. Dit jaar meer?