200415 De snavelkus

Kluten150420
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
De Bestijging

Kluten150420A
De Betreding

Kluten150420B
De Kus

Het paringsritueel van kluten is een kijkspel van opwindend gehalte. De partners staan in ondiep water,
maken allerlei flirtende bewegingen, als het vrouwtje bereid is om te paren,
gaat ze plat in het water liggen. Het mannetje voert de spanning op: hij poetst zijn veren,
drentelt enkele malen rond zijn vrouwtje heen om dan vervolgens op haar rug te springen,
waarna de copulatie volgt. Het naspel lijkt van een grote tederheid te getuigen
(of is dat te menselijk gedacht?): de kluten geven elkaar een stevige snavelkus!

Huismus140420

Huismus140420A
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
Mannetje huismus zat (gisteren) een minuut of tien met nestmateriaal in zijn snavel te roepen.
Toen dook er een vrouwtje op en samen vlogen ze over me heen weg. Naar hun liefdesnestje?

Rossestekelstaart110420
* Rosse stekelstaart, Oxyura jamaicensis, Ruddy Duck, Érismature rousse, Schwarzkopfruderente *
Een (verwilderd) mannetje rosse stekelstaart. Het blijft een sieraad onder de eenden. Zondag.

Kruisspin120420

Schaakbordlieveheersbeestje120420
* Schaakbordlieveheersbeestje, Propylea quatuordecimpunctata, 14-spotted Ladybird,
Coccinelle à damier, Vierzehnpunkt-Marienkäfer *
* Kruisspin, Araneus diadematus, European Garden Spider, Épeire diadème, Gartenkreuzspinne *
Twee producten zondag uit eigen tuin. Een kruisspin en een schaakbordlieveheersbeestje.
Dat spinnetje was bijna niet te zien, zo klein. Spinnendeskundige Peter van Helsdingen schreef me
dat dit een heel jong stadium van de kruisspin is. Zo komen ze uit het eipakketje
dat een vrouwtje eind vorig jaar heeft gelegd. Als eipakket gaan ze de winter door.
Lentezon maakt ze wakker en dan zie je deze gele bolletjes met dat zwarte ringetje rond de spintepels.
Ze zitten nog een tijdje bij elkaar, daarna zwermen ze uit. Langzaam maar zeker veranderen ze
van kleur en maat en worden de webben groter. Vrij laat komt vervolgens dat kruis op de rug.

 
* Roerdomp in Geluidenboek *
Een wandel/fietspad, een groene berm van een meter of drie overgaand in een rietkraagje.
Ook een paar meter, daarachter een breed water. In twee uur tijd hoorde ik hem zesmaal roepen.
De roerdomp! Maar hoe smal de begroeiing ook was, ik kreeg deze rietstier gisteren niet te zien.
Terwijl hij toch pal voor me moest zitten! Een mysterieuze vogel. HIER ZIJN BALTSZANG.

 
***
Recensie

Vogels kijken
De 101 mooiste vogelkijkgebieden van Nederland
Ger Meesters, Kosmos Uitgevers 2020, ISBN 978 90 215 7359 5, € 17,50
Een handig en enthousiasmerend boekje om de eerste schreden te zetten op het pad van vogels kijken.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
* Inge’s Jaaragenda 2021 *

Agenda2021_Inge

Inge Duijsens heeft een prachtige jaaragenda voor 2021 samengesteld met haar mooiste foto’s.
Mede door haar perfectionisme en haar enthousiasme is Inge uitgegroeid tot een topnatuurfotograaf.
Tot 2019 hebben we samengewerkt en verschenen veel van haar foto’s in Vogeldagboek.
Haar jaaragenda is bij voorintekening HIER TE BESTELLEN. Daar staat ook een inkijkexemplaar. Lees maar!