200404 Meldpunten natuurverstoringen

Watersnip020420
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Als een watersnip schrikt of in opwinding verkeert, showt hij zijn prachtige staartveren. Donderdag.

Wie kent niet dat gevoel van woedende machteloosheid bij het zien van werkzaamheden
waarbij nesten van vogels worden vernietigd of de natuur op een andere manier wordt aangetast?
De afgelopen tijd had ik positieve ervaringen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
die o.m. belast is met handhaving van de bepalingen in de Wet natuurbescherming.
Zo werden werkzaamheden in Bleiswijk (kieviten, kleine plevieren) en Voorschoten (zangvogels) stilgelegd.

Geïnspireerd door de medewerking van de OZHZ ben ik een lijst aan het opstellen
met telefoonnummers en e-mailadressen of contactformulieren van alle diensten in Nederland
die zich bezighouden met de wettelijk voorgeschreven bescherming van onze natuur.
Zijn er dringende en of (levens)bedreigende situaties, bel dan uiteraard de politie via 112.

Nog even dit: als je uitvoerders aanspreekt bij het verwijderen of snoeien van struiken/bomen/begroeiing,
zeggen ze vaak: we hebben gekeken, hier zitten geen nesten. Maar als er een zingende vogel
bij een (bramen)struik zit, is dat een territorium met vaak al een nest! Niet in die smoes trappen!
Het vinden van nesten van de meeste zangvogels is in dichte begroeiing welhaast onmogelijk.
En: maak vooral foto’s van natuurverstoringen, het helpt de diensten om in te grijpen.

Onderstaande lijst is nog niet compleet. Hij krijgt een permanente plek in het menu op vogeldagboek.nl.
Als iemand de juiste meldpunten kent van de ‘blanco’ provincies hoor ik dat graag.
Dat zijn: Drenthe, Friesland, Gelderland, Limburg, Noord-Holland en Utrecht.

Flevoland
https://www.ofgv.nl/contact/milieuklachten
Groningen
loketVTH@provinciegroningen.nl
Noord-Brabant
https://meldingleefomgeving.samenmelding.nl/Melding/Doen?codePartner=OMWB
073 6812821
Overijssel
meldpunt@overijssel.nl
038 4998899
Zeeland
milieumeldpunt@rud-zeeland.nl
0118 412323
Zuid-Holland
https://www.ozhz.nl/themas/natuur/misstand-schade-of-verstoring-gezien/#doe-een-melding
0888 333555
 

Blauwborst010420
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Ga op een stil plekje zitten en de natuur komt naar je toe, is mijn slogan.
Deze blauwborst begreep dat en naderde me woensdag tot op enkele meters.

Kuifeend310320
* Kuifeend, Aythya fuligula, Tufted Duck, Fuligule morillon, Reiherente *
Een heel algemeen eendje, maar hoe mooi zijn ze als de zon op hun kop schijnt. Maandag.

Aalscholvers010420
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Een jonge aalscholver op het nest, een broertje/zusje heeft het niet overleefd.
In deze aalscholverkolonie heb ik woensdag geluidsopnamen gemaakt.
Behalve het gebedel van de aalscholverkuikens hoor je het ‘gegrom’ van de ouders.
Verder op de opname o.m. tjiftjaf, zwarte kraai, blauwborst en Cetti’s zanger. KLIK HIER.

Meerkoet310320
* Meerkoet, Fulica atra, Eurasian Coot, Foulque macroule, Bläßhuhn *
Ook deze meerkoet lijkt geen lang leven beschoren: zijn bles en snavel zijn zwaar beschadigd.
Een ziekte (vieze massa op de bles)? Gevolg van een vechtpartij? Of nog wat anders?
Ik probeer te achterhalen wat er met deze koet aan de hand is. Benthuizerplas, maandag.

Slechtvalk010420
* Slechtvalk, Falco peregrinus, Peregrine Falcon, Faucon pèlerin, Wanderfalke *
Deze slechtvalk heeft haar nest met stalen spanten verstevigd… Woensdag.

Roodborsttapuit020420
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Al probeer je het duizend keer, zo’n poepje fotograferen is puur toeval. Donderdag.

Pimpelmees010420
* Pimpelmees, Cyanistes caeruleus, Blue Tit, Mésange bleue, Blaumeise *
Pimpelmezen worden niet voor niets zo vaak gefotografeerd: het zijn fleurige vogeltjes. Woensdag.

 
* Placemats en onderzetters van Vogeldagboek *

In de Vogeldagboekwinkel zijn nog placemats te koop met als thema’s
Jonge vogels, Moerasvogels, Steltlopers en Roofvogels & Uilen.
De thema’s van serie II van de onderzetters met foto’s uit Vogeldagboek zijn
Voorjaar, Zomer, Herfst en Winter. Het zijn 24 onderzetters van 9,5 x 9,5 cm.
Meer (bestel)informatie over deze Vogeldagboekproducties is HIER te vinden.

 
* Cursussen herkenning vogelzang en diersporen rond het huis *

In deze tijd van beperkingen biedt de computer uitkomst: muziek, leuke filmpjes, cursussen.
Door hun zang kan je vogels lokaliseren en daardoor determineren en ook fotograferen.
Op internet is de (gratis) cursus Vogelzang Lage Landen te volgen, met prachtige geluidsopnamen.

Op zondag 5 april om 10 uur is er een gratis online workshop diersporen in en rond het huis.
De uitzending is live en niet achteraf te bekijken. Blijf dus binnen. En blijf vooral gezond!