200330 Kleine plevieren en hoge bloeddruk

Kleineplevieren300320C

Kleineplevier280320_coll
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Vier kleine plevieren vandaag baltsend in hun broedgebied. Op het terrein broeden ook kieviten.
Daarom is het werk er stilgelegd. Ga deze gebieden niet in (verboden!), gun de vogels hun broedrust!
Close-up: links een vrouwtje kleine plevier, rechts een mannetje. HIER filmpje van baltsende pleviertjes.

Ik zit nog een beetje na te trillen, want dit soort acties gaat mij niet in de koude kleren zitten.
Vorig jaar ben ik druk bezig geweest om te voorkomen dat nesten van kieviten en kleine plevieren,
en andere vogels, door grondwerkzaamheden vernield zouden worden. Actie gedeeltelijk mislukt
omdat de bedrijvigheden gewoon werden voortgezet. Het bleek erg moeilijk
om de juiste personen in de rij van beheerders en (onder)aannemers te pakken te krijgen.

Dit jaar zou het goed gaan. Immers, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid had betrokkenen gemaand
om na 21 maart 2020 geen grondwerkzaamheden in het gehele gebied uit te voeren. Lang verhaal kort verteld:
op 23 maart zag ik dat er toch weer gewerkt werd. De OZHZ ingelicht
en de inspecteur heeft opnieuw de uitvoerende bedrijven gewaarschuwd. Maar…

Ook zaterdagmorgen werden er weer werkzaamheden uitgevoerd. Mij werd verteld dat dit was toegestaan
omdat de nesten beschermd zouden worden. Vanmorgen kwam er een zware machine aan om te greppelen.
Bovendien zou het gebied ingezaaid gaan worden. Nou ja, zeg dan maar dag met je handje tegen de nesten.
Gelukkig heeft de Omgevingsdienst meteen de aannemer geadviseerd om de werkzaamheden te stoppen
om een verdere overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.
De aannemer heeft hier gevolg aan gegeven en het werk beëindigd. Hopelijk krijgen de vogels nu rust.

Mijn telefoon stond niet stil… Want intussen kreeg ik alarmmeldingen van een vogelvriendin
dat elders op grote schaal braamstruiken werden verwijderd. Met zingende tjiftjaffen, blauwborsten
en andere vogels: hier werden broedterritoria verwijderd. Tranentrekkende bedrijvigheid.
Samen zijn we gaan bellen (tot we een ons wogen…). Ook hier weer een wirwar van betrokkenen.
De gemeente zou iemand langs sturen en ook de beheerder zou ‘gaan kijken’. Ook de OZHZ geïnformeerd.
Nu maar afwachten hoe het afloopt, tot vanmiddag nog geen terugkoppeling ontvangen.

Kleineplevieren300320

Kleineplevieren300320E
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, FlussregenpfeiferKleine plevier *
Zo vrij als een vogel in de lucht! Kleine plevieren zijn heel snelle vliegers.
Na een heel langdurige (twee uur!) balts van het viertal vlogen enkele plevieren elkaar in de veren.
Er spatten echt enkele veertjes van af! Daarna kozen de koppels een eigen plek.

Tjiftjaf250320
* Tjiftjaf, Phylloscopus collybita, Northern Chiffchaff, Pouillot véloce, Zilpzalp *
Tjiftjafs zijn look-alikes van fitissen. Aan hun zang herken je ze meteen
maar hun verenkleden lijken sterk op elkaar. Dit is een tjif, meestal wat donkerder van kleur.

Grutto240320
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
De Koning moet zijn eigen boontjes doppen: met zijn lange snavel op zoek naar wormen en insecten.

Tureluur280320
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Maar ja, voor wie geldt dat niet: iedereen moet, op welke manier dan ook, zijn kostje bij elkaar sprokkelen.

Grauweganzen300320
* Grauwe gans, Anser anser, Greylag Goose, Oie cendrée, Graugans *
De eerste grauwe gansjes zwemmen rond, vaak beschermd door een flinke groep volwassen ganzen.