200318 Blijf zingen!

Roodborst170320C
* Roodborst, Erithacus rubecula, Robin, Rouge-gorge familier, Rotkehlchen *
Laten we in dit coronatijdperk ons humeur niet verknallen: blijf zingen of luister naar muziek.
Ik geniet van heel veel soorten muziek, met name klassieke. Beethoven, Mozart, Chopin, Rossini.
En moderne klassiekers als Elvis, Beetles, Freddie Mercury enz. enz. Als je maar geniet!
In onze tuin zit een roodborstje steeds te zingen, KLIK HIER. Deze foto gisteren in het Prielenbos.

Halsbandparkieten130320

Halsbandparkiet130320
* Halsbandparkiet, Psittacula krameri, Rose-ringed Parakeet, Perruche à collier, Halsbandsittich *
Links en rechts zie ik halsbandparkieten bezig hun nesten in te richten in boomholtes.
Het zijn vroege broeders. Van deze parkieten in Zoetermeer heb ik foto’s geluid en (op)genomen.
Deze parkieten krijsen meestal hard, maar ze kunnen ook gevoelig zingen.

Kemphanen160320
* Kemphaan, Philomachus pugnax, Ruff, Combattant varié, Kampfläufer *
Zes van de acht kemphanen die maandag kort op de Willem-Alexanderbaan in Zevenhuizen verbleven.

Rietgors160320
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
De rietgorzen behoren tot de vroegste nestelaars in de rietvelden. Vrouwtje, Zevenhuizen, maandag.

Tureluur170320
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Tureluurs komen meestal wat later aan dan andere weidebroedvogels, maar ze zijn gearriveerd. De Wilck gisteren.

Kieviten180320

Kievit180320
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Een mannetje probeert indruk te maken op een vrouwtje kievit. Of zijn avances gelukt zijn?
Op de foto onder een ander vrouwtje kievit. Mannetjes hebben langere kuiven en zwartere borst/hals.

Vogels spotten en fotograferen is een boeiende en (meestal) ontspannende bezigheid.
Maar het mooiste van ‘natuurbeleving’ is het bekijken van het gedrag van vogels,
het gadeslaan van hun doen en laten in hun natuurlijke omgeving. Dat geeft échte voldoening!

Zoals dit (aanstaande) paartje kieviten vanmiddag in De Wilck. Het mannetje pronkt,
als het vrouwtje niet wegvliegt gaat hij met zijn borst een (nest)kuiltje maken
en gooit daarna met een snelle beweging van zijn snavel kleine sprietjes naar het nest.

Dit onderdeel van de balts wordt in het kievitbolwerk Friesland ‘striekesmite’ genoemd:
strootje smijten. Een striekesmitend ljipke siert het logo van de Friese Vogelwachters.
Heb vanmiddag een kort filmpje van dit gedrag
kunnen maken, het ‘spel’ was snel over.

Grauweschildwants170320
* Grauwe schildwants, Rhaphigaster nebulosa, Mottled Shieldbug, Punaise nébuleuse, Graue Gartenwanze *
Op de vensterbank in onze slaapkamer… Grauwe schildwantsen zoeken ‘s winters warme plekken op.