200312 De koning en de kroon

Grutto110320B

Gruttos120320

Gruttos120320B
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Een vrouwtje grutto (boven) gisteren foeragerend in De Wilck. Vandaag een paring van (andere) grutto’s.

Twee prachtige vogels maakten mijn zonnige dagen gisteren en vandaag nóg vrolijker: grutto en krooneend.
De Koningen van de Weide lopen paarsgewijs met hun Koninginnen in hun broedgebied langs de slootkanten,
op zoek naar vette wormen. Veel grutto’s zitten nog op hun verzamelplaatsen,
maar de vogels op de foto’s in De Wilck in Benthuizen zijn de broedplaatsen al aan het verkennen.
Vandaag in de namiddag, na een forse bui, zag ik ook een paring, het gaat nu snel!

Verderop, op de Zevenhuizerplas, verzamelden zich gisteren achttien krooneenden in een baltsritueel.
De, voornamelijk, mannetjes showden in voorjaarsopwinding hun prachtige kronen aan de vrouwtjes,
wat prachtige beelden opleverde. Op de achtergrond luid roepende Cetti’s zangers, rietgorzen,
baltsende grauwe ganzen en de ‘hinnikende’ roep van de dodaarzen. Dat pakt niemand me meer af!
Maar ik wil u graag laten meegenieten, daarom hier een kort filmpje van vrouwtje grutto gisteren.

Krooneenden110320C

Krooneend110320B

Krooneend110320C_coll

Krooneenden110320
* Krooneend, Netta rufina, Red-crested Pochard, Nette rousse, Kolbenente *
Wilde en/of verwilderde krooneenden, het maakt niet veel uit: het zijn kroonjuwelen!
Rond de Zevenhuizerplas is een siervijver met krooneenden waaruit vogels ontsnapt zijn.
Al dan niet aangevuld met wilde krooneenden is in dit gebied een flinke populatie broedvogels ontstaan.
De mannetjes behoren tot onze mooiste eendensoorten. Als de zon op hun kroon schijnt…

 
***
Recensie
Rottumerplaat
Verboden eiland in de Waddenzee

Barwolt Ebbinge, Atlas Contact 2020, ISBN 978 90 450 3019 7, € 24,99
Elk jaar verblijven twee vogelwachters op de het niet-openbare vogelparadijs Rottumerplaat.
Bart Ebbinge en zijn echtgenote Doortje Dallmeijer waren er diverse keren. Een levendig verslag!
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.