200309 Europese kanaries te Oegstgeest

Europesekanarie090320B

Europesekanarie090320A

Europesekanarie090320
* Europese kanarie, Serinus serinus, Serin, Serin cini, Girlitz *

Op de grens met Leiden zitten in de omgeving van kasteel Endegeest in Oegstgeest kanaries.
Nee, geen ontsnapte volièrevogels, maar drie zeldzame Europese kanaries, ongetwijfeld op doortrek.
‘s Winters worden ze wel in ons land gezien, als broedvogel komen ze nauwelijks (meer) voor.
Internationaal gezien gaat het slecht met deze zaadetertjes. Een oorzaak is waarschijnlijk
het verdwijnen van onkruidenvegetaties in steden en aangrenzend boerenland (Vogelatlas 2018).

Vanmorgen ben ik er geweest. Het duurde vrij lang voordat we de vogeltjes ontdekten.
Ze zijn niet alleen klein maar scharrelen ook graag (bijna onzichtbaar) tussen de bodemvegetatie.
Bij het minste geringste vliegen ze op en kan je je zoektocht opnieuw beginnen.
Op de bovenste foto’s één van de twee mannetjes, daaronder het minder kleurrijke vrouwtje.

Heggenmus090320
* Heggenmus, Prunella modularis, Dunnock, Accenteur mouchet, Heckenbraunelle *
Heggenmussen laten op het ogenblik hun territoriumzang luid klinken. Ook vandaag bij Endegeest.

Holenduif060320
* Holenduif, Columba oenas, Stock Dove, Pigeon colombin, Hohltaube *
Holenduiven laten zich niet zo makkelijk benaderen: erg schuw. Vrijdag in De Wilck.

Zwartekraaien050320
* Zwarte kraai, Corvus corone, Carrion Crow, Corneille noire, Aaskrähe *

Een vertederend schouwspel, dat zeker een half uur duurde. Een paartje zwarte kraaien in De Wilck.
Stilletjes bij elkaar, bijna tegen elkaar. Nu en dan een stapje vooruit, de andere vogel volgt.
De kleinste van de twee buigt telkens haar kop. Ik zeg ‘haar’ maar weet dat niet zeker:
volgens de boeken zijn zwarte kraaien eender. Maar vaak zie je bij vogels die ‘gelijk’ zijn,
zoals futen, ganzen, ooievaars, dat de mannetjes net iets forser ogen. Alleen de paring verraadt de sekse.

De grootste kraai pikte nu en dan voorzichtig op de kop van de kleinste. Parasieten? Genegenheid?
Dat laatste zou me niet verbazen, want kraaien zijn heel intelligente, ‘hoogstaande’ dieren.
Het tafereel zag er zo respectvol uit en duurde zo lang, dat het met de paartijd te maken moet hebben.
Helaas geen goede foto van de liefkozingen kunnen maken omdat de vogels te dicht tegen elkaar stonden.

Boomkruiper060320
* Boomkruiper, Certhia brachydactyla, Short-toed Treecreeper, Grimpereau des jardins, Gartenbaumläufer *
Boomkruipers kruipen bijna altijd aan de schaduwzijde van bomen omhoog. Westerpark Zoetermeer, vrijdag.

Slechtvalk050320
* Slechtvalk, Falco peregrinus, Peregrine Falcon, Faucon pèlerin, Wanderfalke *
Dit is het vaste uitkijkpunt van de slechtvalk die in De Wilck overwintert,
op een hek langs de Slingerwetering. De foto heb ik donderdag gemaakt vanaf de westelijke ingang,
op ruim tweehonderd meter. Op de voorgrond de Hoogeveensche Vaart, achtergrond Hazerswoude-Dorp.
Hoewel de valk er al maanden jaagt, heb ik haar/hem nog nooit met een prooi gezien.

 
***
Recensie
Ze komen terug, ze komen terug

Victor Vere, Atlas Contact 2020, ISBN 978 90 254 5868 3, € 19,99
Een heel vlot en meeslepend geschreven roman over het verdringen van de doodsangsten
van een zieke man en zijn bezorgdheid over de natuur. Andescondors spelen de hoofdrol.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
* Petities over de gevaren van 5G *

Over de gevaren van elektromagnetische straling voor mobiele communicatie (G-netwerken) is veel geschreven.
Bekend is dat er duizenden mensen overgevoelig voor straling zijn. Ze hebben EHS, elektrohypersensitiviteit.
Tal van wetenschappers waarschuwen ook voor de (dodelijke) gevolgen voor insecten en zoogdieren.
Nu wordt in hoog tempo gewerkt aan het ‘uitrollen’ van een nieuw netwerk, 5G genaamd.
Zolang niet onomstotelijk vaststaat dat de straling ongevaarlijk is voor de volksgezondheid en voor dieren,
is 5G onverantwoord en ongewenst. Eerst moet er nader onderzoek worden gedaan. Daarvoor pleiten veel petities.
Ik kan ze niet allemaal vermelden en kies voor de petitie in mijn woonplaats Benthuizen/Alphen aan den Rijn.