200305 Op de sigaar

Rietgors030320K
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
De eerste rietgorzen zijn teruggekeerd in hun broedgebieden: rietvelden.
Dit mannetje is nog niet geheel in zomerkleed, maar is al een eind op weg.
Hij zoekt naar de laatste zaadjes in de sigaren. Groenzoom, Berkel, dinsdag.

Gruttos030320
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
* Zwarte ruiter, Tringa erythropus, Spotted Redshank, Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer *
In de Groenzoom fotografeerde ik een vlucht grutto’s, opgeschrikt door een sperwer.
Thuis zag ik op de foto’s dat vooraan een zwarte ruiter vloog. Zie je niet zo vaak meer.
Duidelijk lichte buik (tureluur is donkerder) en ‘slankere’ vlucht.

Kluut030320
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
Eén van onze mooiste broedvogels, de kluut. Nog maar twee in de Groenzoom, op afstand gefotografeerd.

Turksetortels010320
* Turkse tortel, Streptopelia decaocto, Collared Dove, Tourterelle turque, Türkentaube *
De Turkse tortels op ons schuurtje zitten te broeden op hun toekomst.
Aan het lawaai in de tuin te horen nemen ze spoedig een besluit…

Buizerd010320
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Een hele lichte buizerd. Een vogel die vorig jaar is geboren,
want adulte vogels hebben een zwarte band aan de staart.
Andere kenmerken voor juveniel: ‘komma’ op de vleugel,
de eindband van de vleugels is nog niet volkomen zwart.

Patrijzen010320
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Vorig jaar schreef ik over de verdwijning van patrijzen op Prisma in Bleiswijk.
Dat gebied was aangewezen als bedrijvenpark. Toen het er nog ruig was,
broedden er flink wat patrijzen. Maar nu alles vrijwel is volgebouwd, is dat voorbij.
Vorig jaar nog één koppel. Tot mijn verrassing zag ik de voorbije weken
toch nog een paartje scharrelen op de laatste stukjes groen. Zouden ze???
Op de foto, zondag, staat het vrouwtje vooraan, mannetje (zie buikvlek) achter.

Veldleeuwerik040320
* Veldleeuwerik, Alauda arvensis, Eurasian Skylark, Alouette des champs, Feldlerche *
Voor een AD-artikel vroeg een verslaggever me onlangs: welke vogel mis je het meest?
Dat is zonder twijfel de veldleeuwerik. In mijn jonge jaren op korenmolen De Hoop in Oud-Alblas
werd je wakker van de jubelzang van de leeuwerik (en grutto’s, kieviten…). Ze zijn vrijwel verdwenen.
Je vindt ze alleen nog maar in natuurgebieden. In De Wilck hoorde ik er deze week eentje,
gisteren (foto) in het Bentwoud zag ik er een stuk of vijf. Mannetje, zet zijn kuif op.

Toendrarietgans050320

Toendrarietganzen050320A
* Toendrarietgans, Anser serrirostris, Tundra Bean Goose, Oie de la toundra, Tundrasaatgans *
* Kolgans, Anser albifrons, Greater White-fronted Goose, Oie rieuse, Blässgans *
Twee toendrarietganzen vanmorgen tussen de kolganzen in De Wilck in Benthuizen.

Overwinterende ganzen hebben zo hun voorkeuren voor de gebieden waar ze in ons land verblijven.
Hotspots voor rotganzen bijvoorbeeld zijn Zeeland en het Waddengebied,
de meeste (van de zeldzame) dwergganzen vertonen zich in Camperduin en Strijen.
Die soorten zul je niet zo gauw zien in de polders van het Groene Hart.

Toendrarietganzen zie je overal wel, met pieken in Noord-Holland en Groningen.
In De Wilck en omgeving zie ik ze zelden/nooit. Waarom ze dit gebied mijden?
Vanmorgen evenwel foerageerden er twee tussen de grote groepen kolganzen
die dit weidevogelreservaat wél op prijs weten te stellen.
(Vanmorgen hier ook de eerste tureluurs voedsel zoekend langs de slootkanten.)
Toendrarietganzen hebben een donkere snavel met gele vlek en oranje poten. Soms een blesje.
De gelijkende kleine rietgans heeft een roze snavelband, roze poten en licht blauwgrijze vleugels.

***
Geen F1-teams over strandreservaat

Het pleit voor het Formule 1-circus dat ze hun auto’s niet door Noordvoort laten rijden.
Die beslissing namen ze na hevige, beargumenteerde, protesten van vele natuurliefhebbers
(ook van lezers van Vogeldagboek) tegen het rijden van servicewagens over het stilte- en broedgebied
op het strand tussen Noordwijk en Zandvoort. Begin mei leggen pleviertjes hun eieren tussen de schelpen,
en autoverkeer over het strand en andere activiteiten zouden verstorend en desastreus zijn.
Hadden de gemeenteraadsleden die toestemming gaven voor de auto’s, zelf niet kunnen bedenken
dat dit een enorme verstoring zou geven in het natuurreservaat dat ze NB zelf hebben opgericht?