200211 Vogels in Ciara

Kievit110220
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
De paaltjes op de Starrevaart boden vandaag weinig houvast in de loeiende wind.

De ‘superstorm’ Ciara heeft zondag wel schade en ongemak veroorzaakt, maar mij viel de windkracht mee.
Nog steeds stormt het, op de Starrevaart woei ik vandaag bijna uit de vogelkijkhut (figuurlijk dan…).
Ook vogels hadden moeite om zich staande te houden. Al verbaasde ik me erover
hoe sommige scholeksters op het eilandje toch gewoon op één poot konden blijven staan.

Aalscholver110220
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Heel laag boven het water vang je minder wind, hooguit worden je vleugelpunten nat…

Scholeksters110220
* Scholekster, Haematopus ostralegus, Eurasean Oystercatcher, Huîtrier pie, Austernfischer *
Er zijn intussen flink wat scholeksters teruggekeerd uit hun winterverblijven.
Ze verzamelen zich op gezamenlijke rustplaatsen. Ik heb er ook al in de polders gezien.

Grotezilverreiger100220
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
Al een paar dagen ‘schuilt’ deze grote zilverreiger, die bijna in zomerkleed is,
tussen het jagen door achter een metalen en houten hek in De Wilck.

Torenvalk030220A
* Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, Faucon crécerelle, Turmfalke *
Bijna op ooghoogte met de camera: torenvalk vorige week in Zevenhuizen.

Spreeuw030220
* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
Een enkele maal zie ik een spreeuw in de tuin naar eten zoeken. Qua schoonheid ondergewaardeerd.
Moet je eens zien wat voor een fantastisch kleurenpak deze vogel heeft: het gespikkelde winterkleed!
Deze spreeuw heb ik ook vorige week in Zevenhuizen gefotografeerd.

Putters311219
* Putter, Carduelis carduelis, European Goldfinch, Chardonneret élégant, Stieglitz *
Drinkende putters op oudejaarsdag in Stompwijk.

Smient110220
* Smient, Mareca penelope, Eurasian Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente *
Een opvliegend mannetje smient vanmiddag in De Wilck, Benthuizen.

 
***
Recensie

Minigids Roofvogels van Nederland en België
Roofvogels herkennen | vliegbeelden | kenmerken
Louwe Kooijmans en Van der Kolk, KNNV Uitgeverij 2020, ISBN 978 90 5011 712 8, € 6,95
Een handige zoekkaart voor minder geoefende vogelaars met alle roofvogels van Nederland en België.
Klik hier voor een bespreking.
 

* Smienten hebben uw hulp weer nodig *

In december leek afschot van smienten in Zuid-Holland van de baan: de rechter verbood dat.
Om onbegrijpelijke redenen is het provinciebestuur in beroep gegaan tegen deze uitspraak.
Vreemd, want die prachtige eendjes gaan in aantal achteruit en bovendien veroorzaken ze
minder schade dan wordt gezegd. Dat bleek o.m. uit recent onderzoek van Altenburg & Wymenga
en Sovon in opdracht van de provincie Friesland. Op tachtig procent van de percelen was het gras
medio april volledig hersteld, dus nog voor de eerste snee. Na het vertrek van de ganzen
maakte het gras een inhaalslag met een groeispurt. Dat zal toch ook voor eenden gelden?

Waarom de provincie ZH dan toch smienten wil afschieten? Welke lobby zit daarachter?
In elk geval voert de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland opnieuw actie voor de smient.
Het doel is de smient van de zgn. vrijstellingslijst te halen, zodat de vogel definitief veilig is.

Net als vorig jaar doe ik een beroep op de lezers van Vogeldagboek de actie te steunen.
Toen merkte de Federatie aan het aantal stemmen goed dat de oproep in Vogendagboek werd geplaatst.
Laten we onze handtekening er nu weer onder zetten, want wie wil die fluiteendjes missen?