190815 Samen op reis

Paapje130819
* Paapje, Saxicola rubetra, Whinchat, Tarier des prés, Braunkehlchen *
Paapje en tapuit dinsdag in de Zoetermeerse Meerpolder. Bij dit soort vogels
is het in deze tijd van het jaar lastig vast te stellen of het mannetje, vrouwtje of jonge vogel is.

Tapuit130819
* Tapuit, Oenanthe oenanthe, Northern Wheatear, Traquet motteux, Steinschmätzer *

Tijdens de voorjaars- en najaarstrek zie je heel vaak tapuiten en paapjes gezamenlijk optrekken.
Ze foerageren bij en met elkaar, meestal naar insecten zoekend vanaf paaltjes en prikkeldraad.
Beide soorten overwinteren ook in (tropisch) Afrika. Zouden ze ook gezamenlijk daarheen vliegen?
In elk geval zijn deze zangvogels verwant aan elkaar: leden van de familie vliegenvangers (Muscicapidae).
Tapuiten zijn van het geslacht Oenanthe (tapuiten), paapjes (en roodborsttapuiten) uit het geslacht Saxicola.

Overal zie je nu overal ‘groepsvorming’ van vogels die elkaar opzoeken om gezamenlijk te gaan trekken.
Vanmorgen was ik in Zevenhuizen, bij de roeibanen en omgeving. Twee groepen van circa tien gele kwikken,
boven de roeibaan cirkelden kort 21 groenpootruiters rond. Eerder had ik al witgatjes op de slikken gezien.
Die vlogen ineens op, cirkelden wat rond en met hun dertienen vlogen ze luid roepend richting zon.

Gelekwikstaart150819B

Engelsekwikstaart150819A

Gelekwikstaart090819A
* Gele kwikstaart, Motacilla flava, Blue-headed Wagtail, Bergeronnette printanière, Schafstelze *
* Engelse kwikstaart, Motacilla flavissima, Yellow Wagtail, Bergeronnette printanière, Gelbkopf-Schafstelze *
Fraaie vogels, maar een ingewikkeld schema met verenkleden: de gele kwikstaarten.
Zowel in zomerkleed als in overgangskleden zijn de soorten vaak lastig uit elkaar te houden.
Op de foto’s van boven naar beneden een volwassen mannetje (aan het ruien) en een Engelse kwikstaart (Zevenhuizen)
en een juveniele vogel (De Wilck). Als je de trekkende groepjes gele kwikken goed bekijkt, zie je veel verschillen.

Groenpootruiters150819
* Groenpootruiter, Tringa nebularia, Greenshank, Chevalier aboyeur, Grünschenkel *
Een aantal van de 21 groenpootruiters die vanmorgen kort boven de Eendragtspolder cirkelden.

Witvleugelstern150819A
* Witvleugelstern, Chlidonias leucopterus, White-winged Tern, Guifette leucoptère, Weißflügelseeschwalbe *
Het woei vanmorgen erg hard en het viel dan ook niet mee om verrekijker en fototoestel stil te houden.
Op de roetbanen foerageert al enkele dagen een zeldzame witvleugelstern, samen met zwarte sterns.
In jeugdkleed lijken de jonge vogels sterk op elkaar. Witvleugelsterns broeden in Oost-Europa.
Ze overwinteren in Afrika, waar ze ongetwijfeld samen met de zwarte sterns (en visdiefjes) naartoe gaan.

Woudaapje050819A
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
De afgelopen week heb ik geen (jonge) woudaapjes meer gezien. Dat is niet zo verwonderlijk:
de oudervogels hoeven geen voedselvluchten meer te maken, de jonge vogels zijn zelfstandig,
en waarom zou je je bloot geven met predatoren in de buurt? Bovendien is de rui begonnen,
en ook dat is een reden om je stil te houden. Dus waarschijnlijk is dit de laatste foto (5 augustus)
die ik dit jaar van een woudaapje heb gemaakt. Overigens is over de rui van moerasaapjes niet veel bekend.
Adulte vogels zouden in hun broedgebied een gedeeltelijke rui ondergaan. Na de migratie naar Afrika
zou de rui worden afgerond. Ook jonge vogels zouden hier gedeeltelijk ruien (niet van de grote veren).

 
***
Recensie
Het Prentenboek
EXTRA • Maak buiten je huis

Nauta en Pot, Uitgave EXTRA en Uitgeverij kleine uil 2019, ISBN 978 90 824538 1 2, € 39.
Een leerzaam naslagwerk specifiek over de prenten van dieren. Met honderden foto’s en tekeningen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
* Snelweg door Nationaal Park Biebrza*

Is het vechten tegen de bierkaai? Het ondertekenen van petities tegen aanslagen op de natuur?
Soms bekruipt me dat gevoel wel eens. Maar niets doen is voor mij geen optie.
En het werkt! Zoals onlangs met het (bescheiden) succes tegen de roofvogelshows in Capelle.
Dat staat niet in verhouding tot het drama dat dreigt in het Nationaal Park Biebrza in Polen.
Een snelweg door dit natuurgebied, dat als stempel draagt ‘natuurgebied van internationaal belang’.
Bovendien is er een alternatief. Teken daarom de petitie tegen de snelweg en voor het alternatief!