190807 Verzamelen

Grutto040819B
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Veel vogels zijn zich al aan het verzamelen voor hun gezamenlijke Grote Trek naar het zuiden.
Zo ook de grutto’s die hun broedgebied hebben verlaten en hun pleisterplaatsen opzoeken.
Deze grutto nam zondag nog even een kijkje in De Wilck. Jonge vogel: zeemkleurige hals,
lichte randjes aan de dekveren, kaarsrechte snavel. Een vogelonderzoeker vertelde me
dat het vrijwel zeker een vrouwtje is, gezien de dikte van de snavelbasis.

Bosruiter310719A
* Bosruiter, Tringa glareola, Wood Sandpiper, Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer *
Een foeragerende bosruiter in de Eendragtspolder, Zevenhuizen.
De trek van de bosruiters, die in Noord-Europa broeden, begint op gang te komen.

Nijlgans310719
* Nijlgans, Alopochen aegyptiaca, Egyptian Goose, Ouette d’Égypte, Nilgans *
Ook in Zevenhuizen, op de roeibanen, deze bijna geheel witte nijlgans.

Futen050819
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Ouder fuut komt een te grote vis brengen: de kleintjes accepteren hem niet
waarna de fuut zijn vangst zelf opeet. Even later wordt een kleinere prooi bezorgd.
Als het goed weer is, broeden futen een groot deel van het jaar, ‘s winters zelfs in (warme) grachten.

Patrijzen020819
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Jonge patrijzen worden groot. Van dit paartje patrijzen in Stompwijk
hebben tot nu alle tien kuikens de gevaren van de boze wereld overleefd.

Steenuil040819B
* Steenuil, Athene vidalii, Little Owl, Chevêche d’Athéna, Steinkauz *
Dit jonge steenuiltje is elf weken oud: de code op de ring verklapte zijn leeftijd.

Woudaapje050819D

Woudaapje050819H
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
De jonge woudaapjes langs de Zevenhuizerplas zijn nu geheel zelfstandig.
Dit vogeltje ving maandag het een na andere (kikker)visje (blankvoorntje). Nu ze door het riet zwerven
en de ouders niet meer met voedsel naar ze toevliegen, krijg je ze nauwelijks meer te zien.
Bovendien kijk je ze makkelijk over het hoofd: ze zijn heel klein (als ze hun nek
niet uitgestrekt hebben), op een afstandje leek deze wel wat op een zanglijster.
Bovendien is hun gestreepte verenkleed volledig aan het omringende riet aangepast.

 
* Geluidenboek *
Aan het Geluidenboek zijn toegevoegd de zang van een zanglijster en van een spotvogel.

 
* Gemeente Capelle aan den IJssel tegen roofvogelshows – wie volgt? *

De gemeente Capelle aan den IJssel organiseert geen roofvogelshows meer.
Het gemeentebestuur ‘heeft lessen getrokken’ uit de bezwaren die waren ingediend
tegen een roofvogelshow op de traditionele Capelse ‘Dag van het Park’.
Dat werd bekendgemaakt op een hoorzitting over de protesten tegen dit soort vertoningen.

Zowel de Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel als Vogeldagboek
en twee particulieren hadden bezwaar aangetekend tegen de roofvogelvoorstellingen in mei.
Kort samengevat: roofvogels zijn geen huisdieren, hun natuurlijke leefwijze wordt onderdrukt,
ze worden uitgehongerd om te gehoorzamen tijdens shows, er is lucratieve handel in roofvogels
die illegaal worden gevangen/geringd, shows zorgen voor grote vraag naar roofvogels als huisdier.
Het argument van voorlichting gaat niet op: wat tijdens een roofvogelshow wordt vertoond,
lijkt totaal niet op het aangeboren gedrag van de dieren in de vrije natuur.

Namens Vogeldagboek lichtte Hanneke Sevink van de Werkgroep Roofvogels Nederland onze bezwaren toe.
Geen van de bezwaarschriften werd trouwens ontvankelijk verklaard omdat volgens de Algemene wet bestuursrecht
een belanghebbende ‘degene is wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken’.
De Commissie Bezwaarschriften concludeerde dat geen van de bezwaarden direct belanghebbende is,
‘hoewel ook Vogeldagboek zich zeer betrokken voelt bij het wel en wee van roofvogels’.

Dat het gemeentebestuur desondanks besloten heeft geen roofvogelshows meer te organiseren,
mag als een ‘overwinning’ worden gezien. Hopelijk volgen andere gemeenten dit goede voorbeeld.
Als je een aankondiging van een roofvogelshow ziet: protesteer ertegen, ook al ben je geen direct belanghebbende.
Compliment: de manier waarop Capelle de bezwaarschriften heeft behandeld, verdient alle lof.