190725 Rustig aan

Visdiefje220719

Visdieven240719

Visdief240719
* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *
Visdiefjes: hoe elegant duiken die zwaluwachtige, witte visjagers het water in!
Op het ogenblik zie je nog visdieven, zoals ze ‘officieel’ heten, met kuikens.
Het zijn late eerste broedsels of wellicht tweede legsels. Meestal twee of drie eieren.
De foto helemaal bovenaan van een adulte vogel heb ik maandag in Bleiswijk gemaakt,
de foto’s van de twee volwassen vogels en het jonge visdiefje gisteren in Zoetermeer.

‘s Morgens vroeg een paar uurtjes op de fiets, voor de koffie weer thuis,
de foto’s bekijken en bewerken voor het volgende Vogeldagboek, wat eten, lange siësta
en water en een koud alcoholvrij biertje in plaats van de wijnfles.
Als mijn hoofd door de hitte licht of zwaar aanvoelt, helpt een soep-opkikkertje!
Rustig aan dus, dat is de enige manier om deze tropische dagen door te komen.

Bruinekiekendief230719

Bruinekiekendief230719A
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Nu het Bentwoud steeds dichter wordt en op een bos begint te lijken (dat was de opzet),
nemen grondbroedende vogels af, zoals veldleeuweriken, gele kwikstaarten en bruine kiekendieven.
Dit jaar heb ik minder broedparen met jonge kiekens waargenomen, twee nesten met elk twee kuikens.
Hoewel de juvenielen al vliegen, zorgen de ouders toch ook nog voor aanvoer van voedsel.
Deze vangst van een vrouwtje ziet er spectaculair uit, maar of er nog veel vlees aan zit?
Nadat ze haar prooi heeft afgeleverd, gaat ze meteen weer op jacht. Geen mannetjes gezien.

Groenespecht230719
* Groene specht, Picus viridis, European Green Woodpecker, Pic vert, Grünspecht *
Ook dinsdag in het Bentwoud een jonge groene specht. Een vrouwtje: zwarte snorstreep.

Rodeamerikaanserivierkreeft230719A
* Rode Amerikaanse rivierkreeft, Procambarus clarkii, Red Swamp Crawfish,
Écrevisse de Louisiane, Roter Amerikanischer Sumpfkrebs *
Meestal zie je Amerikaanse rivierkreeften over wegen en paden kruipen als het nat weer is.
Dit kreeftje koos juist een warme dag uit om naar het Bentwoud te wandelen.

 
***
Recensie
Vogelsporen
Vogels vinden en herkennen,
ook al zie of hoor je ze niet

Roy Brown c.s, Kosmos Uitgeverij, herziene druk 2019, ISBN 978 90 2157 303 8, € 25
Een gewijzigde herdruk van dit succesvolle, praktische en leerzame boek.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.
 

Kleineklapekster250619ID

Kleineklapekster250619ID
* Kleine klapekster, Lanius minor, Lesser Grey Shrike, Pie-grièche à poitrine rose, Schwarzstirnwürge *
Foto’s Inge Duijsens: kleine klapekster in Hongarije. Karakteristiek voor deze klauwiersoort is het zwarte voorhoofd.
In 2004 zat een verdwaalde vogel in het Bentwoud.