De mooiste fotolocaties – Zuid-Nederland

De_mooiste_fotolocaties_Zuid

Eindredactie
Daan Schoonhoven en Bob Luijks

Ontwerp
Bob Luijks en Arno ten Hoeve

Uitgave
PiXFACTORY 2019
370 pagina’s, 24 x 21 cm
ISBN 978 90 79588 23 7
€ 44,90

Brouwersdam_coll
Een collage van de ‘zakelijke’ info
die per gebied gegeven wordt. Brouwersdam.

Klik hier voor voorbeeldpagina’s.

De mooiste fotolocaties Zuid-Nederland
Zeeland – Noord-Brabant – Limburg
180 natuurgebieden en 700 locaties

Monnikenwerk, kloosterarbeid, verzin nog maar een paar superlatieven. Dat gevoel kreeg ik althans bij het bladeren door het boek De mooiste fotolocaties van Zuid-Nederland.

De vijftig auteurs hebben maar liefst honderdtachtig natuurgebieden in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (kort) beschreven en in die gebieden zevenhonderd locaties aangewezen waar je de mooiste vogelfoto’s kan maken, of insecten, andere dieren en landschappen.

Lokale natuurfotografen hebben hun geheimen prijsgegeven. Ze hebben de GPS-locaties vermeld, de parkeermogelijkheden, beschreven welke tijd van het jaar en welke delen van de dag en onder welke weersomstandigheden je de beste kansen maakt op mooie foto’s van dieren of van landschappen. Ook worden de gebiedscodes gegeven die waarneming.nl gebruikt, zodat je altijd op de hoogte bent van de jongste waarnemingen.

Het is met dik duizend foto’s een fraai vormgegeven pil, die uitblinkt door een overzichtelijke indeling en handige icoontjes. Over de hele opzet van het boek is goed nagedacht. Duidelijke registers en toelichtingen, per gebied een gedetailleerd kaartje.

Collega-fotografen stellen het bijzonder op prijs als in dergelijke boeken bij de foto’s de gebruikte camera en lens/lenzen en de instellingen worden vermeld. En ook dat is gedaan. Bij veel gebiedsbeschrijvingen wordt aangegeven met welke lenzen je de beste resultaten kunt bereiken.

Na registratie van het boek zijn er nog twintig bonusgebieden te downloaden – zoals de Wouwse Plantage die ik al miste in de gedrukte versie. Evenals een planner om, met het boek op schoot, alvast voor een jaar lang je trips te noteren om op de geschiktste momenten naar de geschiktste locaties te gaan.

Veel meer valt over dit fraaie boek niet te zeggen. Behalve dan dat iedereen die in deze provincies de natuur intrekt, al dan niet met camera, er ongelooflijk veel informatie in kan vinden. Hopelijk heeft Daan c.s. de inspiratie om heel Nederland op een vergelijkbare manier in kaart te brengen – velen zullen hem eeuwig dankbaar zijn.

AdG, 9 mei 2019