190506 Oeverzwaluwen en havikarend

Oeverzwaluw060519
* Oeverzwaluw, Riparia riparia, Sand Martin, Hirondelle de rivage, Uferschwalbe *
Oeverzwaluw verzamelt materiaal om het nest in een oevergang te bekleden. Vanmorgen.

Oeverzwaluwwand060519
* Oeverzwaluw, Riparia riparia, Sand Martin, Hirondelle de rivage, Uferschwalbe *
Bovenstaande twee foto’s heb ik vandaag gemaakt langs de Zevenhuizerplas in Rotterdam.
In de nieuwe oeverzwaluwwand krioelde het van de zwaluwen die nesten aan het bouwen waren.
Aanvankelijk was het bij de oeverzwaluwwand in het Buytenpark in Zoetermeer ook zo levendig.
Maar helaas blijkt de vulling die in de gaten is gestopt, keihard te zijn geworden.

Kleinekarekiet060519
* Kleine karekiet, Acrocephalus scirpaceus, European Reed Warbler, Rousserolle effarvatte, Teichrohrsänger *
Ook de kleine karekieten zijn terug uit Afrika en zitten te karekieten in het riet.

Koekoek060519
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Koekoeken waren iets eerder terug. Net als de karekiet vanmorgen bij de Zevenhuizerplas.

Wulpen_Regenwulp050519
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Große Brachvogel *
* Regenwulp, Numenius phaeopus, Whimbrel, Courlis corlieu, Regenbrachvogel *
Op strak gemaaide graslanden zie je op het ogenblik veel regenwulpen, en ook nog wulpen.
Regenwulpen – in het midden – zijn kleiner en donkerder dan ‘gewone’ wulpen. Zoeterwoude.

Buxusmot050519
* Buxusmot, Cydalima perspectalis, Box Tree Moth, Pyrale du buis, Buchsbaumzünsler *
Een plaag voor liefhebbers van buxussen: de buxusmot en vooral de rupsen van deze nachtvlinder.
Het beste is om je buxusstruiken te vervangen door andere struiken. Of de rupsen en de poppen
met de hand te verwijderen. Dat is een tijdrovend werkje maar is wel heel doelmatig.
Gebruik nooit (bio)gif want gif maakt meer kapot dan je lief is: bijen, vlinders, jonge vogels.
Deze rups van de buxusmot heb ik gisteren gefotografeerd in onze woonkamer. Hoe hij daar terecht is gekomen?

Havikarend290419ID

Havikarend290419ID-2
* Havikarend, Aquila fasciata, Bonelli’s eagle, Aigle de Bonelli, Habichtsadler *
Foto’s en tekst Inge Duijsens: In de Extremadura heb ik vanuit een hut deze prachtige havikarend
kunnen fotograferen. Het mannetje is zoals bij veel roofvogels kleiner dan het vrouwtje.
Ze wegen 1,6-2,5 kilo met een lengte van 65-72 cm en een vleugelspan van 150-180 cm.
De havikarend broedt in het Middellandse Zeegebied, India en China. Het belangrijkste voedsel
van de havikarend zijn konijnen en rode patrijzen, maar ze eten ook andere vogels
zoals duiven, eenden, meeuwen en doden zelfs grote vogels zoals reigers en ooievaars.
In Europa zijn de meeste broedparen in Spanje (rond de zevenhonderd). Wereldwijd wordt deze arend
niet gezien als bedreigd, maar in Europa is het een van de meeste bedreigde roofvogels van Europa.
In Nederland komt hij niet voor en is er slechts een enkele keer een (jong) exemplaar gezien.
Hij heeft enorme klauwen, kijk maar naar de foto! KLIK HIER voor een desktopfoto van de havikarend.