Avontuurlijk tuinieren

Avontuurlijk_tuinieren

Auteurs
Katja Staring & Nienke Plantinga

Foto’s
Katja Staring, Nienke Plantinga e.a.

Illustraties
Buro Blikgoed, Haarlem

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2019
248 pagina’s 17 x 21 cm
ISBN 978 90 5011 678 7
€ 24,95

Avontuurlijk tuinieren
Breng leven in je tuin

Voor veel mensen is tuinieren een strijd tegen plaagplanten en -beesten. Echt winnen doe je die strijd nooit. De makkelijkste manier om de oorlog te vermijden, is je tuin zo veel mogelijk te verharden met tegels, stenen en grind. Hier en daar een plantenbak en Klaar is Kees. Maar wel een gemiste kans om van je tuin een levend geheel te maken.

Alle Nederlandse tuinen bij elkaar hebben een groter oppervlak dan onze grootste natuurgebieden. Er zijn enorm veel mogelijkheden om met onze vaderlandse tuinen een bijdrage te leveren aan het stoppen van de teloorgang van de biodiversiteit. Het boek ‘Avontuurlijk tuinieren’ geeft je handvatten om dat aandeel te leveren.

In de inleiding maken we kennis met de auteurs. Hun uitgangspunt is dat elke tuinbezitter kan bijdragen aan het vergroten van biodiversiteit door simpelweg een paar tegels eruit te gooien en de vrijkomende grond te beplanten. Maar je kunt ook nog veel verder gaan.

In de volgende hoofdstukken gaat het over de vijf elementen in je tuin: bodem, boom, heester & haag, plant en water. Dan komt het maken van een avontuurlijk tuinplan aan de orde. Een hoofdstuk gaat over saaie tuinen. Maar anders dan de titel suggereert, krijg je hier als lezer praktische tips hoe je van je saaie tuin een levendige tuin kunt maken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. De jaarkalender beschrijft welke activiteiten je in je tuin vanaf januari tot en met december moet ondernemen. Heel waardevol zijn verder de plantenlijstjes.

Het boek kenmerkt zich door de praktische uitvoerbaarheid van de aangedragen ideeën en een zekere nuchterheid. Aanvaard dat het in je tuin ook wel eens mis kan gaan. Dat is niet erg, probeer gewoon iets anders. Aan het boek is een website gekoppeld; het loont de moeite deze site af en toe eens te bezoeken. Nienke Plantinga is tuin- en landschapsontwerper die van persoonlijke wensen levende tuinen maakt. Katja Staring is publicist en buitenmens.

Ko Katsman, 3 mei 2019