190423 Zangvogeltjes

Grasmus210419
* Grasmus, Sylvia communis, Common Whitethroat, Fauvette grisette, Dorngrasmücke *
Een mannetje grasmus in karakteristieke, nieuwsgierige houding.
Grasmussen zijn niet moeilijk te fotograferen, ze zitten vaak boven in de struik.

De zangvogels zijn de afgelopen week massaal uit hun winterverblijven vertrokken
en in hun zomerverblijf gearriveerd om te gaan broeden. En er komen er nog meer!
In het Bentwoud hoorde en zag ik de afgelopen dagen braamsluipers, grasmussen,
een nachtegaal, en iets eerder al tjiftjafs, fitissen, blauwborsten enz.
Hoewel het broedseizoen nog maar net is begonnen, viel me wel op dat er minder
veldleeuweriken, gele kwikstaarten en bruine kiekendieven in dit gebied met nestelen zijn begonnen.
Het Bentwoud wordt steeds meer ‘bos’ en dat is geen geschikte biotoop voor diverse soorten.

Braamsluiper200419
* Braamsluiper, Sylvia curruca, Lesser Whitethroat, Fauvette babillarde, Klappergrasmücke *
Braamsluipers lijken enigszins op grasmussen maar ze zijn kleiner en lichter van kleur.
Je ziet ze niet zo vaak, maar hun ratelende zang (klepperen) verraadt hun aanwezigheid.
In Geluidenboek staan opnames van Grasmus, Braamsluiper, Fitis en Cetti’s zanger.

Fitis210419
* Fitis, Phylloscopus trochilus, Willow Warbler, Pouillot fitis, Fitis *
Het Bentwoud is een paradijs voor fitissen. Vorig jaar telde ik bijna honderd territoria.

Bruinekiekendief180419
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Ik heb tot nog toe maar vier bruine kiekendieven in het Bentwoud gezien. Komen er nog meer?
Eén paartje was bezig met het slepen van nestmateriaal. Op de foto een vrouwtje.

Oeverzwaluwen200419
* Oeverzwaluw, Riparia riparia, Sand Martin, Hirondelle de rivage, Uferschwalbe *
In het Bentwoud broeden geen oeverzwaluwen. Dit paartje op zoek naar een geschikte plek
om een nestholte te graven in een natuurlijke berg grond, zag ik elders in mijn omgeving.

Schorsmarpissa200419_coll
* Schorsmarpissa, Marpissa muscosa, a jumping spider, une araignée aranéomorphe, Rindenspringspinne *
In een bijenhotel in het Bentwoud heeft een springspin een prooi gevangen, een mug lijkt me.
Het is een vrouwtje spin, te zien aan de gelige/oranjeachtige haartjes onder het voorste paar ogen.
Bovendien kwam er een mannetje aan (foto onderaan) en dan is het verschil duidelijk te zien.
Mannetjes zijn bij spinnen vrijwel altijd wat kleiner en slanker (geen ovaria/eierstokken
in het achterlijf) en ze hebben verdikte palpen/tasters waarin het copulatieorgaan zit.
Met een blauw pijltje heb ik die palpen aangeduid. Bij het vrouwtje zijn die tasters smaller.

Cettiszanger190420ID
* Cetti’s zanger, Cettia cetti, Cetti’s Warbler, Bouscarle de Cetti, Seidensänger *
Foto en tekst Inge Duijsens: de Cetti’s zanger heb ik vaker gehoord, maar niet eerder goed kunnen zien.
Wanneer hij zingt is het net of hij de volumeknop op tien zet, vergeleken met andere zangvogels.
Hij zingt vaak vanuit dicht begroeide struiken of bomen. Het is een klein bruin vogeltje
dat moeilijk te spotten is. In Nederland – vooral Biesbosch, Zuid-Holland en Zeeland –
is het aantal broedvogels de laatste jaren toegenomen tot ca. 550-1100 (Sovon). Foto in Zoetermeer.

 
***
Recensie
De kracht van wandelen
Shinrin-yoku
Ontstressen in de natuur

Wim Huijser, Lantaarn Publishers 2019, ISBN 978 94 6354 103 9, € € 8,99
Het is nergens beter toeven dan in de natuur om tot rust te komen. Vooral wandelend!
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.