190412 Bokje

Bokje110419
* Bokje, Lymnocryptes minimus, Jack Snipe, Bécassine sourde, Zwergschnepfe *
Bokjes zijn erg lastig te fotograferen snippen. Ze kunnen zich zo goed camoufleren,
dat ze je meestal pas ziet als ze voor je voeten opvliegen. Op afstand zie je ze wel,
zoals dit bokje gisteren in de Polders Poelgeest van Warmond, maar meestal slechts kort.
Ze voelen zich duidelijk prettiger in de begroeiing. Ze broeden in Noord-Europa.

Kleineplevier120419
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Steeds meer broedvogels komen terug uit Afrika. Ondanks de vroege lente, lijkt het broedseizoen
toch iets later te beginnen dan voorgaande jaren. Deze kleine plevier fotografeerde ik vanmiddag.

Gelekwikstaart120419
* Gele kwikstaart, Motacilla flava, Blue-headed Wagtail, Bergeronnette printanière, Schafstelze *
De grote gele kwikstaarten die op het vlakke land hebben overwinterd, zijn vertrokken
naar (snelstromende) beekjes en riveren waar ze langs de beboste kanten hun nesten bouwen.
De gele kwikstaarten zijn net terug uit Afrika en gaan broeden op akkers en graslanden.
De mannetjes hebben een diepgele borst en buik. Ook deze foto heb ik net na de middag gemaakt.

Winterkoning080419
* Winterkoning, Troglodytes troglodytes, Wren, Troglodyte mignon, Zaunkönig *
Je bent tenslotte koning, dan laat je je nadrukkelijk zien en horen! Buytenpark Zoetermeer, maandag.

Gewonewolzwever100419A
* Gewone wolzwever, Bombylius major, Large Bee-fly, Grand Bombyle, Große Wollschweber *
Wolzwevers vormen een aparte familie tweevleugeligen, met in ons land een twintigtal soorten.
De gewone wolzwever is de algemeenste, die kan je op het ogenblik overal zien zweven.
Ze zijn klein en bruin met een lange, zwarte tong, waarmee ze nectar uit de bloemen halen.
Het zijn bijzondere insecten. Als de eitjes rijp zijn, maakt het wijfje ze stroef met zand.
Ze vliegt naar een nestholletje van een zandbij en slingert al zwevend met een speciaal apparaat
aan haar achterlijf een ei in de nestingang. En daar groeien haar (parasitoïde) larven op.
Parasitoïde betekent dat de ‘gastheer’ van de larve langzaam levend opgegeten wordt.
Bij parasitisme (parasieten) leeft de larve ook op een gastheer, maar die overleeft het.

 
* Tweede zonnepomp in De Wilck *

Dinsdag is een tweede zonnepomp in De Wilck geplaatst. Deze pomp draait meteen op volle toeren
en hevelt water over uit het Wilckplasje naar de omringende sloten. De randen van die plas
worden in een paar weken aflopende slikrandjes waar weidevogels en trekvogels kunnen foerageren.

Wilck_Zonnepomp090419
De laatste hand wordt gelegd aan de plaatsing van de tweede zonnepomp in het Wilckplasje.
Van links naar rechts Cor Kes (Wetlandwacht Vogelbescherming), Stefan Wijfje (Staatsbosbeheer)
en Jan Bal (evenals Cor lid van ‘mijn’ Vogelwerkgroep Koudekerk-Hazerswoude e.o.).

De eerste pomp staat midden in De Wilck en daar is vanaf het wandelpad nauwelijks iets van te zien.
Maar nu kunnen bezoekers van De Wilck op zeer korte afstand genieten van de steltlopers.
Vooral de gulle gevers aan de crowdfundactie van Vogeldagboek voor de zonnepompen
zullen met een voldaan gevoel kunnen zien dat hun giften niet voor niets zijn geweest.

Ik had een financiële verantwoording beloofd. Afgerond: donaties € 6200, eerste pomp € 2840,
tweede pomp € 2750 (er was hiervoor geen accu-oplader nodig), er resteert nog € 615.
Voor dit bedrag zullen nog enkele kleinere ‘leuke dingen voor de weidevogels’ gedaan kunnen worden!

 

Bontevliegenvanger110419
* Bonte vliegenvanger, Ficedula hypoleuca, Pied Flycatcher, Gobemouche noir, Trauerschnäpper *
Foto en tekst Inge Duijsens: Gisteren weer een mooie dag doorgebracht in een privéhut in het bos (NB).
Er waren volop vogels aanwezig en ook veel verschillende soorten. Een paartje bonte vliegenvangers
was op zoek naar een nestgelegenheid en dit mannetje kwam even een bad nemen bij de hut.

 
* Fotografen, voorzichtig asjeblieft *

Broedseizoen, vogels zijn kwetsbaarder en gevoeliger voor verstoring dan anders.
Toch zie je, en hoor ik vaak van anderen, dat lang niet alle fotografen voorzichtig zijn.
Ze lopen de begroeiing in om nóg een paar meter dichterbij te kunnen komen,
zich wellicht niet realiserend dat tussen de beplanting ook nesten kunnen liggen.
Bovendien wordt vegetatie vertrapt, evenals eieren, larven en holletjes van insecten.

Heel populair zijn de mooie blauwborsten. Ga niet het riet in want broedende vrouwtjes
kunnen zo schrikken dat ze hun nest verlaten om niet terug te keren. Speel geen lokgeluiden af,
want voor mannetjes kan dat zo bedreigend zijn dat ze hun territorium verlaten.
Ik doe een dringend beroep op het gezond verstand van iedereen om de natuur te respecteren!
Waarbij de ervaren natuurliefhebbers het gedrag van de ‘onwetenden’ kunnen/moeten corrigeren.

 
* Nationale Bijentelling *

Zaterdag en zondag wordt voor de tweede keer de Nationale Bijentelling georganiseerd.
Op bovenstaande website van Nederland Zoemt is ook een handig bijengidsje te downloaden.
Leuk om mee te doen. Zoek de bijen met dit koude weer op een zonnige, beschutte plek!