190409 Hermelijn verjaagd

Hermelijn070419
* Hermelijn, Mustela erminea, Stoat, Hermine, Hermelin *
Luid alarmerende grutto’s en tureluurs met hangende poten een paar meter boven het gras.
Dan weet je het wel: er is een hermelijn in de buurt! Even later zag ik het diertje rennen,
over een plank verliet hij De Wilck en schoot de begroeiing in, tussen het hoge raapzaad.
Hermelijntjes zijn actieve marters, dus even gewacht en toen kreeg ik hem kort voor de lens.
Even later zwom hij over de Burmade naar het noorden, te snel voor mij om dat vast te leggen.
Weidevogels weten overdag vaak in een gezamenlijk actie eier- en kuikenrovers te verdrijven.
Maar ‘s nachts hebben ze weinig verweer tegen stropers als hermelijnen. In een natuurlijk evenwicht
zijn zulke situaties ‘normaal’, maar sinds grondbroeders door o.m. het agrarisch beheer
zijn teruggedrongen tot kleine locaties, zijn ze een te makkelijke prooi voor carnivoren en omnivoren.

Ooievaars070419A
* Ooievaar, Ciconia ciconia, White Stork, Cigogne blanche, Weißstorch *
Op een met twijgen begroeide boomstronk in de Zoeterwoudse Geerpolder
waren deze ooievaars zondag aan het baltsen. Ze zullen toch niet proberen
daar een nest te gaan bouwen? Dat lijkt me een welhaast onmogelijke klus.

Nijlgans190319
* Nijlgans, Alopochen aegyptiaca, Egyptian Goose, Ouette d’Égypte, Nilgans *
Deze nijlgans in Zoetermeer viel me op door een licht verenkleed, niet zo donker als soortgenoten.
Het meest opvallende is echter wel het ontbreken van de voor deze soort zo kenmerkende donkere oogvlek.

Torenvalk070419A
* Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, Faucon crécerelle, Turmfalke *
Zondag, een prachtige lenteochtend. Een torenvalk wandelt tussen de madeliefjes,
een niet alledaags gezicht. Voor haar plezier? Lijkt me eerder op zoek naar eten. Stompwijk.

Bruinekikker_Goudvis050419
Foto ©Marion Arnold
* Bruine kikker, Rana temporaria, Common Frog, Grenouille rousse, Grasfrosch *
* Goudvis, Carassius gibelio auratus, Goldfish, Poisson rouge, Goldfisch *
Ook niet alledaags is deze foto die Marion Arnold uit Voorschoten in haar vijver maakte.
Een bruine kikker is, gelet op het vervellingshuidje, kennelijk net ontwaakt uit zijn winterslaap
en ziet een goudvis aan voor een paringsgeschikte soortgenoot. Toen de kikker los liet,
zwom de vis rustig weg. Marion schreef me nu te begrijpen waar de kikkervisjes vandaan komen…

Rietputten080419ID
* De Rietputten in Vlaardingen zijn weer toegangelijk. Dit deel overigens niet (meer). *

Rietzanger080419ID
* Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus, Sedge Warbler, Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger *
Foto en tekst Inge Duijsens: Maandagochtend ben ik naar de Rietputten in Vlaardingen geweest.
Dat gebied is vanaf december tot half maart dicht geweest voor de aanleg van de Blankenburgverbinding.
Er zijn kleidijken aangelegd waartussen de nieuwe weg komt te liggen. Hierdoor is een deel
van de Rietputten vernietigd. Op de foto het afgezette gebied. Tot mijn opluchting zag ik nog wel baardmannetjes
en ook de blauwborsten waren gearriveerd. Deze rietzanger zong luid zijn lied vanuit zijn vaste boompje.

 
* Onheilsberichten over de natuur *

Ik maak nu twintig jaar (vanaf 1999) Vogeldagboek. Ach, wat is er veel natuur verdwenen.
Er worden wel nieuwe gebieden aangelegd, maar er is ook zo veel vernietigd.
De opsomming zal ik u besparen. En de bedreigingen gaan maar door, in hoog tempo.
Elke week, soms dagelijks, krijg ik verzoeken om aandacht te schenken aan nieuwe gevaren.

Het is onmogelijk, zo schreef ik al eerder, om al die acties en activiteiten te noemen.
Vorige week bijvoorbeeld ben ik op de een of andere manier betrokken geweest bij petities
tegen het grootschalig kappen van bomen en tegen het afschieten van wasberen.

In mijn directe omgeving dreigt de unieke Plas van Poot in Zoetermeer,
met o.m. de enige stadskolonie van aalscholvers in ons land, onder zware druk te komen
door forse uitbreiding van de Dutch Innovation Park aan de zuidkant
en ingrijpende plannen in het Van Tuyllpark direct aan de noordkant van de Plas.

En wat te denken van plannen voor nieuwe wegen dwars door het ‘nieuwe’ Bentwoud
en door natuurgebieden als het (Zaans) Rietveld en Spookverlaat/Kruiskade in Alphen?
Dit is zo maar een greep uit de onheilsberichten die ik de afgelopen tijd kreeg toegestuurd.