190227 Februarilente

Zwartezeeeenden270219
* Zwarte zee-eend, Melanitta nigra, Common Scoter, Macreuse noire, Trauerente *
Het was vandaag niet druk met vogels (wel met mensen…) op de Brouwersdam bij de Noordzee.
Maar de vogels die er waren, hadden met dit onnatuurlijk warme weer wel de lentekriebels.
Scholeksters, rotganzen en zwarte zee-eenden (foto op grote afstand) waren volop aan het baltsen.
Zoals zo vaak bij groepsbaltsen: veel mannetjes strijden om de gunst van één vrouwtje.

Rotgans270219
* Rotgans, Branta bernicla, Brent Goose, Bernache cravant, Ringelgans *
Best veel rotganzen vandaag nog langs de Brouwersdam. De temperatuur maakte hun gedrag superlevendig.

Patrijs210219

Patrijzen230219
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Hen voor een gesloten deur… Maar ze vond haar haan al snel terug. De paartjes zijn gevormd. Zondag.

Fuut210219
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Hier en daar (in de buitengebieden) zijn futen al bezig om hun eenvoudige nest op te bouwen. Zoeterwoude.
In binnengebieden (beschutte grachten en vaarten) zijn ze al verder met hun broedproces.

Grutto250219D
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Grutto met larve, ‘t Weegje, Waddinxveen, maandagmorgen. Eén van de circa driehonderd grutto’s.

Slechtvalk170219
* Slechtvalk, Falco peregrinus, Peregrine Falcon, Faucon pèlerin, Wanderfalke *
Het paartje slechtvalken in het Zoetermeerse Stadshart is al heel actief bij de nestkast.
Op de foto één van de partners. Ze verdedigen, hoorde ik, hun territorium met volle inzet.

 
* Eerste broedpaar nijlganzen in Hofvijver *

Het eerste paartje nijlganzen dat in ons land broedde, had daarvoor de Haagse Hofvijver uitgezocht.
Ze waren niet in Wassenaar uit een siervijver ontsnapt, zoals ik schreef, maar uit het Zuiderpark.
Dat schreef Norman van Swelm me. Hij zei dat de Gemeentelijke School- en Kindertuinen in dit Haagse park
in de jaren zestig een watervogelcollectie had waar veel nijlganskuikens uit het ei kropen.
In 1965 besloot men te stoppen met het leewieken van de kuikens, waarna de ganzen zelf hun weg kozen.
Of Wassenaar helemaal geen rol speelde? Anderen beweren dat het eerste broedgeval in De Horsten was.
In elk geval hebben nijlganzen vanaf 1967 een enorme opmars gemaakt in ons land en bij onze buren.
 

Appelvink190223ID
* Appelvink, Coccothraustes coccothraustes, Hawfinch, Gros-bec casse-noyaux, Kernbeißer *
Foto en tekst Inge Duijsens: Afgelopen weekend was het prachtig weer en had ik het geluk
dat ik precies die dagen een hut had gehuurd. Veel vogels kwamen drinken, zes appelvinken tegelijk. Het kleed van de vogels ziet er weer helemaal perfect uit, ook van dit mannetje appelvink.

 
* Succes na tien jaar gebakkelei rond Vlietland/Starrevaart *

Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Maar de geluidswering komt er:
3,5 km langs Vlietland/Starrevaart. Gedeputeerde Han Weber die jarenlang afspraken negeerde,
moest vorige week bakzeil halen na een unanieme motie van de Provinciale Staten.

Er was daarvoor een heel lange weg nodig van lobbywerk door gemeenten en een actiecomité.
Maar vooral door de onverzettelijke houding van vier natuur- en milieuorganisaties
en hun juridische/politieke strijd tegen de provincie, moest de overheid door de knieën.
Geheime afspraken, niet nagekomen beloftes: de Gedeputeerde en zijn staf
kregen na bestudering van de (juridische) dossiers van de Statenleden te horen
dat ze hun toezeggingen van tien jaar geleden nu binnen twee jaar moeten nakomen.

Om de advocaten te kunnen betalen, moesten die vier verenigingen zelfs geld inzamelen.
Die crowdfunding werd een succes, ook mede door donaties van lezers van Vogeldagboek.
Daardoor kon de verplichting van de provincie om een geluidswering te plaatsen,
keihard worden onderbouwd. De Statenleden waren het daar roerend mee eens en
floten hun bestuur terug. Ook wilden de Provinciale Staten met hun motie bewerkstelligen
‘dat het vertrouwen van de burgers in het provinciebestuur kan worden hersteld’.

Uiteraard zullen betrokkenen nauwlettend in de gaten houden of het provinciebestuur
nu wel gaat werken aan een adequate geluidswering, om de geluidsoverlast van de A4
voor omwonenden en het recreatiegebied Vlietland inclusief Vogelplas Starrevaart te beperken.

Dit zijn de vier organisaties die niet alleen alle inspraakmogelijkheden benutten
om de wering (wal of scherm) gerealiseerd te krijgen, maar ook het juridische duel aandurfden:
Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden
en Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart. KLIK HIER voor meer informatie.