181227 Dreigende reigers


* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
De grote zilverreiger wordt steeds meer een algemene en vertrouwde verschijning in de polders.
‘s Zomers verblijven ze in enkele (grote) broedgebieden, zoals de Oostvaardersplassen.
In herfst en winter trekken ze naar de polders om in de slootjes te gaan vissen.
Daarbij bewaken ze hun stekkie goed: zodra er een andere grote zilverreiger nadert,
wordt meteen een dreigende houding aangenomen. Dat is meestal voldoende om de andere reiger
op een afstandje te houden. Soms komen ze met die intimiderende air dicht bij elkaar,
het is me helaas nog niet gelukt om zo’n moment te fotograferen. Foto eerste kerstdag in De Wilck.
KLIK HIER voor een grote foto. CLICK HERE to enlarge.


 

* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Heel soms zie je een roerdomp (bijna) helemaal vrij staan vissen langs een rietkraag,
maar zo zie ik hem het liefst: vrijwel geheel verslonken in de rietstengels om hem heen.
De camouflage wordt nog versterkt doordat een roerdomp zich meestal maar langzaam beweegt.
Van dichtbij mag hij er trouwens ook zijn, zie de close-up. Foto maandag gemaakt.
KLIK HIER voor een grote foto. CLICK HERE to enlarge.


* Kuifeend, Aythya fuligula, Tufted Duck, Fuligule morillon, Reiherente *
Vrouwtje kuifeend droomde op de dag voor Kerstmis in De Wilck tevergeefs van een witte kerst…
Een deel van ‘onze’ kuifeenden trekt ‘s winters weg naar Engeland en naar het zuiden.
Hier komen dan weer kuifeenden uit noordelijke en oostelijke delen van Europa.
Dat blijkt uit ringonderzoek. Waar deze vandaan komt? Ze is al aardig op weg naar haar zomerkleed.


* Smient, Mareca penelope, Eurasian Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente *
Smienten zijn wel witte landschappen gewend, dit mannetje geniet zichtbaar van ons milde winterklimaat.


* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Met dit lauwe weer kunnen vogels als kieviten makkelijk voedsel vinden in de zachte bodem.
Zolang de grond niet bevroren is blijven deze ‘vorstgrensvolgers’ hier hangen.
In De Wilck zitten nu duizenden kieviten. Deze foto is gemaakt op de Starrevaart.


* Zwarte mees, Periparus ater, Coal Tit, Mésange noire, Tannenmeise *
Foto en tekst Inge Duijsens: Zwarte mezen zijn drukke baasjes, net als hun neven en nichten.
Ze komen voornamelijk voor in naaldbossen. Dit meesje zat voor een vogelhut in Noord-Brabant.
KLIK HIER voor een grote foto. CLICK HERE to enlarge.

 
* Jacht op bloeiende planten *
FLORON organiseert voor de vijfde maal de Eindejaars Plantenjacht. Tot en met donderdag 3 januari
kunnen waarnemingen van bloeiende planten worden doorgeven aan FLORON. HIER staat meer info.