181114 Groot samen met klein

Grote_Kleinezilverreiger121118B
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
* Kleine zilverreiger, Egretta garzetta, Little Egret, Aigrette garzette, Seidenreiher *
Kleine zilverreigers zijn vogels die aan een kleine opmars bezig zijn vanuit het zuiden.
Ze komen voornamelijk voor in Zeeland en op de Wadden. Je ziet ze weinig in ‘mijn’ polders.
Deze waarneming maandag in Stompwijk was best bijzonder, omdat kleintje samen met grote neef
langdurig aan het vissen was in een ondiep slootje. Beide trappelden ze met hun tenen op de bodem
om diertjes op te jagen en beide leken ze daar hun voordeel mee te doen.
Het regende, de foto’s en de videobeelden zijn wat donker. KLIK HIER voor de video.

Roodhalsgans111118
* Roodhalsgans, Branta ruficollis, Red-breasted Goose, Bernache à cou roux, Rothalsgans *
Deze roodhalsgans zat vorige week tussen kol- en grauwe ganzen in Zoeterwoude.
Roodhalsganzen zijn prachtige vogels en worden daarom vaak gehouden in siervijvers.
Als je zo’n gans ziet in singels of op andere plaatsen waar mensen dichtbij komen,
kan je er gif op innemen dat het een verwilderde tuinvogel is. Zie je ze midden in de polders,
zoals deze vogel, dan mag je aannemen dat hij afkomstig is uit Rusland/Siberië.
Op een foto is het een kleurrijke gans, in het veld valt hij tussen andere ganzen nauwelijks op.

Wulpen131118
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Große Brachvogel *
In de koude(re) maanden zitten er tal van wulpen in de polders. Het zijn schuwe vogels:
als je dichterbij komt, lopen ze schuin weg met hun kop en grote snavel naar je toegekeerd. De Wilck, gisteren.

Blauwekiekendief141118.jpg
* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
Een jonge blauwe kiekendief vanmorgen op grote afstand in het Bentwoud.
Blauwe en bruine kiekendieven hebben vijf vingers aan de vleugels,
steppe- en grauwe kiekendief vier. De bruine heeft geen witte stuit.
Mannetjes kiekendieven zijn makkelijk te herkennen aan de vleugeltekening.
Jonge en vrouwtjes kiekendieven zijn veel lastiger te onderscheiden.
Jonge vogels hebben echter warmere tinten op borst en vleugels.

* Afschot smienten verboden *
De acties tegen het afschieten van smienten van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Vogelbescherming,
met steun van talrijke lezers van Vogeldagboek, zijn succesvol: opnieuw heeft de rechtbank geoordeeld
dat er geen smienten in Zuid-Holland mogen worden doodgeschoten. Het doden van deze noordelijke eendjes
kan volgens de rechter een te grote invloed hebben op het toch al sterk slinkende aantal smienten.
Er loopt nog een bodemprocedure tegen het besluit van de provincie. LEES HIER meer over de stand van zaken.

Sperwer061118ID
* Sperwer, Accipiter nisus, Sparrow Hawk, Épervier d’Europe, Sperber *
Foto en tekst Inge Duijsens: Deze opname heb ik gemaakt vanuit een boshut in Lichtenberg.
De sperwer kwam zo dichtbij zitten, dat ik mijn zoomlens nodig had om hem wat meer ‘ruimte’ te geven.
In de achtergrond zijn de herfsttinten mooi te zien. KLIK HIER voor een grote foto voor op het bureaublad.

 
***
Recensie
Videocursus Vogelfotografie

Ten Hoeve en Schoonhoven, Uitgave Photofacts Academy 2018
Vogelfotografie € 39. Alle vijftig fotocursussen € 99 (incl. korting lezers Vogeldagboek)
De eerste Nederlandstalige videocursus over vogelfotografie voor beginners. Leerzaam!
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.