181109 Wie is de allerkleinste?

Goudhaantje061118A
* Goudhaantje, Regulus regulus, Goldcrest, Roitelet huppé, Wintergoldhähnchen *
Goudhaantje woensdag in Zoeterwoude. De allerkleinste?

In al mijn vogelboeken en op alle (internationale) websites die ik bekeken heb,
wordt ons goudhaantje genoemd als de kleinste Europese vogel en de vijfde kleinste in de wereld.
Enkele lezers, waaronder een vogelringer, hadden geschreven dat volgens hen het vuurgoudhaantje kleiner is.
Daarom was ik nog eens de boekenkast ingedoken en op internet gaan surfen.

Op de Vogeltrekatlas kan je o.m. de gegevens vinden van vleugellengte en gewicht van vogels.
Op basis van ca. 24.000 metingen komt de vleugellengte van het goudhaantje op 54 mm
en de gemiddeld lengte van het vuurgoudhaantje op basis van ca. 6500 metingen op 52.7 mm.
Het gewicht: goudhaan 5.54 gram en vuurgoudhaan 5.33 gram. Vuurgoudhaan dan toch de kleinste?

In het Handbook of the Birds of the World wordt als LENGTE van de vogels gegeven:
goudhaan 8.5-9.5 cm en vuurgoudhaan 9 cm. Gewicht resp. 4.6-7.1 en 5-7 gram.
Wikipedia en andere sites geven vergelijkbare cijfers die erop wijzen dat het goudhaantje korter is en lichter weegt.
Jammer dat de Vogeltrekatlas geen gegevens heeft over de lengte van beide vogelsoorten.
Kennelijk hebben auteurs van boeken en websites op grond van onderzoeken vastgesteld
(of van elkaar overgeschreven) dat de kleinste goudhaantjes kleiner zijn dan de kleinste vuurgoudhaantjes…

Roodborst081118
* Roodborst, Erithacus rubecula, Robin, Rouge-gorge familier, Rotkehlchen *
Nu ik toch met cijfers bezig ben: hoeveel roodborstjes zouden er bij ons overwinteren?
Sovon houdt het op een ‘zeer groot aantal’, kennelijk zijn ze niet te tellen.
Want feit is dat waar je ook wandelt of fietst, je deze leuke vogels hoort zingen
of zacht ‘ratelen’ (langzamer en korter dan winterkoning). Foto gisteren, Benthuizen.

Koperwiek061118
* Koperwiek, Turdus iliacus, Redwing, Grive mauvis, Rotdrossel *
Vanmorgen in het Bentwoud gefietst. Eindelijk weer eens een tiental merels gezien.
En ook hier overal roodborstjes. Op bessenstruiken foerageerden tal van kramsvogels en koperwieken.
Deze koperwiek had ik dinsdag gefotografeerd in de meidoorn in Zoeterwoude.

Buizerd081118
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Buizerd op zijn gemak. Gisteren in de Oostbroekpolder, Zoeterwoude.

Heggenmus281018
* Heggenmus, Prunella modularis, Dunnock, Accenteur mouchet, Heckenbraunelle *
Een heggenmusje door dubbel glas gefotografeerd in onze tuin.

MiddelsteBonteSpecht061118ID
* Middelste bonte specht, Dendrocoptes medius, Middle Spotted Woodpecker, Pic mar, Mittelspecht *
Foto en tekst Inge Duijsens: Dinsdag ben ik in een nieuwe boshut geweest in Lichtenberg (Twente).
Daar heb ik mijn eerste middelste bonte specht gezien. Deze specht is iets kleiner dan
de grote bonte specht en heeft geen zwarte baardstreep, waardoor zijn kop er lichter uitziet.
Door zijn rode petje lijkt hij wat op een juveniele grote bonte specht.
Het aantal broedgevallen in ons land ligt rond de negenhonderd, van de GBS rond de zestigduizend.