181106 Meidoorn

Kramsvogel051118C
* Kramsvogel, Turdus pilaris, Fieldfare, Grive litorne, Wacholderdrossel *
Tussen andere lijsterachtigen snoepte één kramsvogel in Zoeterwoude van de meidoornbessen.

Meidoorns zijn ideale bomen/struiken voor vogels. Door de stekels bieden ze broedende vogels
bescherming tegen rovers, en in de herfst hangen de takken vol met voedzame bessen.
Midden in de polders van Zoeterwoude staat, tussen andere bomen, een eenzame meidoorn.
In een uurtje tijd zag ik er gisteren tal van vogelsoorten in. Lijsterachtigen op de bessen,
evenals spreeuwen en eksters, goudhaantje, winterkoning en mezen op insecten
en huismussen op vers groen. Vinken en kepen smikkelden op de grond van gevallen bessen.

Huismus051118
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
Huismussen, zoals dit mannetje, vonden op de takken al kleine, verse knoppen of blaadjes.

Merel061118
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
In onze tuin nog steeds geen merel(s) gezien. Ook tijdens mijn uitstapjes zie ik er weinig.
Van lezers krijg ik wisselende berichten over merels, van ‘geen’ tot ‘normaal aantal’.
Dit is één van de twee merels vanmiddag in de meidoorn in Zoeterwoude.

Goudhaantje051118
* Goudhaantje, Regulus regulus, Goldcrest, Roitelet huppé, Wintergoldhähnchen *
In het vorige Vogeldagboek stond dat goudhaantjes de kleinste Europese vogels zijn.
Enkele lezers twijfelden aan deze constatering. Maar het is echt zo. Met gemiddeld zo’n 8,5 cm
is het goudhaantje een halve cm kleiner dan het – veel zeldzamere – vuurgoudhaantje.
Overigens moet je wel een timmermansoog hebben om dit verschil in het veld te kunnen zien.
Op de ‘wereldranglijst’ is het goudhaantje vijfde, de bijkolibrie (5,5 cm) is de kleinste.
Gistermiddag foerageerden dit rusteloze goudhaantje op insecten in de meidoorn.
Een mannetje: bij vrouwtjes (vuur)goudhaantjes bevat de kruinstreep geen oranje.

Vlaamsegaai051118
* Vlaamse gaai, Garrulus glandarius glandarius, European Jay, Geai des chênes, Eichelhäher *
Een Vlaamse gaai, zoals altijd oplettend en lastig te benaderen. Vlietland maandag.

Blauwereiger051118
* Blauwe reiger, Ardea cinerea, Heron, Héron cendré, Graureiher *
Nooit eerder gezien: een blauwe reiger die zijn snavel langs een tak aan beide kanten ‘schuurt’.
Zou de vogel op deze manier zijn snavel schoonmaken? Meeslouwerplas gisteren.

Ransuil41118ID
* Ransuil, Asio otus, Long-eared Owl, Hibou moyen-duc, Waldohreule *
Foto en tekst Inge Duijsens: Zondag zag ik deze herfst voor het eerst weer twee ransuilen
op hun vertrouwde roestplekje zitten. ‘s Winters slapen ransuilen gezamenlijk op vaste plekken
in coniferen of bomen in de stad of in een bos. Ze zijn moeilijk te ontdekken tussen het groen.
In het voorjaar verlaten ze hun roestplaatsen om met hun partner elders te gaan broeden.