181022 Zingend ijs

Baardmannetjes191018A
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Als je de geluiden van eenvoudige klokjes in het riet hoort (ping, tsing), zijn er baardmannetjes.
Meestal verplaatsen ze zich in groepjes door de rietkragen. In koor klinkt hun hese zangroep onmiskenbaar,
als dwarrelende muzieknoten, wel omschreven als ‘zingend ijs’. Een geluid waar je heel blij van wordt,
want je hebt dan een flinke kans dat je deze fraaie vogels foeragerend of vliegend te zien krijgt.
Twee mannetjes en een vrouwtje uit een groep van acht vogels vrijdag langs de Zevenhuizerplas.

Kramsvogel181018A
* Kramsvogel, Turdus pilaris, Fieldfare, Grive litorne, Wacholderdrossel *
Probeer maar eens van dichtbij een vliegende kramsvogel te fotograferen! Zoetermeer, donderdag.

Merel151018
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
Nog steeds zie ik weinig merels. Bij mij in de tuin al helemaal niet, in tegenstelling tot vorige jaren.
Op de lijsterbessen in het Zoetermeerse Buytenpark zitten tal van lijsterachtigen, slechts een paar merels.
SOVON meldde in het voorjaar een afname van vijftien procent, recentere cijfers zijn er nog niet.
Duidelijk is in elk geval dat het dodelijke Usutuvirus voor het derde jaar op rij heeft toegeslagen.

Zwartkop151018
* Zwartkop, Sylvia atricapilla, Blackcap, Fauvette à tête noire, Mönchsgrasmücke *
Zwartkoppen zijn, net als bijvoorbeeld tjiftjafs, vogels die ‘s winters niet meer allemaal wegtrekken.
Kennelijk nemen ze het risico van doodgaan in (steeds minder) strenge winters boven een risicovolle reis
naar warme landen. Voordeel van blijven is natuurlijk dat je geen energie verliest aan zo’n lange tocht
en dat je als eerste kan kiezen voor de beste nestgelegenheid en de fitste partner. We zullen nooit weten
of deze zwartkop in Zoetermeer zal blijven of alsnog, met andere laatgangers, naar het zuiden zal trekken.

Smienten221018
* Smient, Mareca penelope, Eurasian Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente *
Al weer weken geleden zijn de eerste smienten gearriveerd om bij ons te overwinteren.
Intussen zijn er al vele honderden die met hun vrolijke fluitvluchten de polders verlevendigen. De Wilck vandaag.

Strontvlieg191018
* Strontvlieg, Scathophaga stercoraria, Yellow Dung Fly, Scatophage du fumier, Gelbe Dungfliege *
Een vieze naam voor een vlieg die van nectar en van andere vliegjes leeft. De vrouwtjes leggen evenwel
hun eitjes op mest, vandaar die naam. Strontvliegen behoren tot de familie drekvliegen. Bentwoud.
Vanmorgen tijdens een wandeling langs de Starrevaart, zag ik in de luwte van het riet nog veel strontvliegen.

Koolwantsen1910108B
* Koolschildwants, Eurydema oleracea, Rape Bug, Punaise potagère, Kohlwanze *
Op hun donkere ondergrond kunnen koolwantsen een witte, gele of rode tekening hebben. Ook Bentwoud.

Honingzwammen171018
* Honingzwam spec, Armillaria sl, Honey Fungi, Armillaires, Hallimasche *
Deze wilgenstobbe in het Zoetermeerse Prielenbos wordt verteerd door talloze honingzwammen.
Onduidelijk is welke honingzwammen het zijn, deskundigen twijfelen tussen de Sombere -of de Knolhoningzwammen.