181018 Rallen in Poelgeest

Porseleinhoen161018A
* Porseleinhoen, Porzana porzana, Spotted Crake, Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn *
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
De laatste tijd worden er in ons land heel weinig porseleinhoentjes gemeld.
Dinsdag in de Klaas Hennepoelpolder, onderdeel van de Polders Poelgeest in Teylingen,
dook ineens zo’n ral op tussen de vele tientallen watersnippen die daar foerageerden.
Durf niet te zeggen of het een jonge of een adulte vogel was. Ze overwinteren in Afrika.

Waterral161018B
* Waterral, Rallus aquaticus, Water Rail, Râle d’eau, Wasserralle *
Hoewel waterrallen volgens mij ook een flinke tik hebben gehad van de strenge vorst in maart,
hoor ik ze deze dagen wel overal ‘zingen’: een langdurig, scherp, kuup kuup kuup kuup…
In de Polders Poelgeest scharrelden er twee rond, maar ik heb er een stuk of acht gehoord.

Watersnippen161018
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Op de Benthuizerplas zaten vaak tientallen watersnippen. Daar is echter rigoureus gemaaid.
In de Polders Poelgeest zag ik dinsdag weer volop van deze mooie, beschutte moerasbewoners.
In groepjes van soms wel dertig vogels zaten ze dicht tegen elkaar te zonnen.
Natuurlijk, je moet niet te dichtbij komen, want dan vliegen ze luid snippend op.
Maar als je ze ‘sluipend’ benadert… Ik schat tussen de tachtig en honderd snippen.
Alle vogels heb ik stuk voor stuk bekeken, want je hoopt altijd dat er een bokje tussen zit.

Wintertaling161018
* Wintertaling, Anas crecca, Eurasian Teal, Sarcelle d’hiver, Krickente *
Ook heel veel wintertalingen daar. Kleine eendjes waarvan de meeste nog aan het ruien zijn.

Grotezilverreiger021018
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
Altijd goed voor een leuke foto zijn zilverreigers. Als de zon althans niet te fel is.
Grote zilverreigers zijn de laatste decennia vaste poldervogels. In De Wilck.

Blauwplaatstropharia081018

Blauwplaatstropharia081018A
* Blauwplaatstropharia, Stropharia rugosoannulata, Wine Cap Stropharia, Strophaire à anneau rugueux,
Riesenträuschling *
Oorspronkelijk een zwam uit Noord-Amerika, nu overal in ons land: de blauwplaatstropharia.
In het begrazingsgebied met Schotse Hooglanders in het Bentwoud staan er een heleboel.
Ze zijn er in alle maten. De grootste hadden een diameter van wel dertig centimeter!

Haas181018
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
Vanmorgen in Stompwijk.
Het doodschieten van dieren is een activiteit die beperkt zou moeten blijven
tot onvermijdelijk wildbeheer. Dus alleen in omstandigheden dat het per se niet anders kan.
Elke vorm van plezierjacht, of lustjacht, is een overblijfsel uit vervlogen tijden,
toen er minder voedsel beschikbaar was en een stukje wild een goede aanvulling was.
Eén van de ergerlijkste vormen van het doden van dieren voor de lol vind ik de hazenjacht.
Hun aantal is door allerlei omstandigheden sterk afgenomen. Maar elk jaar weer,
vanaf 15 oktober, gaan geweren met honden de wei in om een slachting onder deze dieren te houden.
En een gevulde flacon. Ja, want jagers doen het echt voor hun plezier. Wanneer stopt dat nou?