180926 Blond

Kemphaan210918B
* Kemphaan, Philomachus pugnax, Ruff, Combattant varié, Kampfläufer *
Tussen een groep kieviten liep vorige week in Zoeterwoude een licht getinte vogel.
Even had ik de hoop dat het een blonde ruiter zou zijn, een Amerikaanse dwaalgast.
Maar het was ‘gewoon’ een jong vrouwtje kemphaan. Ze lijken op elkaar, maar als je ze
naast elkaar zou zien, zijn er best wat verschilletjes. Opvallend bij een blonde ruiter
zijn zwarte vlekjes op de zijborst. Die heeft een kemphaan niet. In de Sophiapolder in Oostburg,
waar ik onlangs nog met vakantie was, is al een week lang een blonde ruiter aanwezig.

Watersnippen180918
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Nu de herfst nadert, zie je ook steeds meer watersnippen. Benthuizerplas, Zoetermeer, vorige week.

Buizerd260918
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Buizerds met veel witte veren zie je vaak, maar deze buizerd vanmiddag in Zoetermeer was wel heel licht.

Goudplevier250918
* Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Pluvier doré, Goldregenpfeifer *
De trek is nog niet echt op gang, maar soms zie je al honderden goudplevieren bij De Wilck. Gisteren.

Bontzandoogje260918
* Bont zandoogje, Parage aegeria, Speckled Wood, Tircis, Laubfalter *
Op een beschut, zonnig, warm plekje in Zoeterwoude vlogen vanmorgen tal van insecten rond.
Het spannendste was een hoornaar, maar die kon ik niet op de foto krijgen. Veel bonte zandoogjes,
witjes, enkele kleine vuurvlinders, atalanta’s, rode heidelibellen, pantserjuffers, paardenbijters.

Houtpantserjuffer260918
* Houtpantserjuffer, Lestes viridis, Green Emerald Damselfy, Leste vert, Weidenjungfer *

Vier_kevers
Deze wantsen en kevers heb ik de afgelopen maanden gefotografeerd. Van links boven naar links onder:
* Gewone pantserwants, Eurygaster testudinaria, Schildkrötenwanze *
* Koolschildwants, Eurydema oleracea, Rape Bug, Punaise potagère, Kohlwanze *
* Wormkruidhaantje, Galeruca tanaceti, Rainfarn-Blattkäfer *
* Larinus turbinatus, Larinus turbinatus, Kratzdistelrüssler *
Deze laatste is een distelsnuitkever, heeft geen Nederlandse naam.

Keep250918ID
* Keep, Fringilla montifringilla, Brambling, Pinson du Nord, Bergfink *
Foto en tekst Inge Duijsens: Gisteren heb ik weer eens een hele dag in een boshut in Noord-Brabant gezeten.
Een paar keer kwam deze keep bij de vijver drinken. Kepen zijn een van de talrijkste broedvogels
van Scandinavië, maar in Nederland broeden ze maar zeer zeldzaam. Ze lijken op vinken
en ze worden in het voor- en najaar dan ook vaak gezien tussen groepjes van hun neven en nichten.
In deze hut was deze keep de eerste waarneming van dit najaar. Ik las ook dat er gisteren
tientallen kepen gezien waren. Wellicht de voorhoede van een massale trek over Nederland.

 
***
Recensie
De verendief
Schoonheid, obsessie en de vogeldiefstal van de eeuw

Kirk Wallace Johnson, Atlas Contact 2018, ISBN 978 90 450 3088 3, € 24,99
Een spannend boek over een waar gebeurde diefstal, met vele (natuur)wetenswaardigheden.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.