180914 Vaderloos

Steenuil130918
* Steenuil, Athene vidalii, Little Owl, Chevêche d’Athéna, Steinkauz *
In het voorjaar was ik getuige van vier eieren in een nestkast van steenuilen.
Later vond ik op die plek het doodgereden mannetje steenuil. Het vrouwtje stond er toen alleen voor.
Hoe blij word je dan als je (gisteren) toch nog een jonge steenuil ziet? Dapper vrouwtje!

Drieteenstrandlopers100918
* Drieteenstrandloper, Calidris alba, Sanderling, Bécasseau sanderling, Sanderling *
Altijd leuk om die strandlopers op drie tenen langs het water te zien rennen. Brouwersdam.

Lepelaars050918
* Lepelaar, Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler *
Langs de slikken van de Westerschelde was het goed eten voor lepelaars. Ook in het ‘binnenland’
van Zeeuws-Vlaanderen zag ik flinke groepen lepelaars. Opvetten voor de trek naar het zuiden.

Lepelaars200818
* Lepelaar, Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler *
Jonge lepelaars kunnen langdurig en op hoge toon bij hun ouders om voedsel bedelen. Groenzoom.

Kleinezilverreiger050918
* Kleine zilverreiger, Egretta garzetta, Little Egret, Aigrette garzette, Seidenreiher *
Langs de Scheldeoevers foerageerden ook flink wat kleine zilverreigers, een typische deltabewoner.
Grote zilverreigers zie je (herfst en winter) voornamelijk en in grote groepen in het binnenland.

Grotezilverreiger110918
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
Deze ‘witte reiger’ heeft een forse kikker gevangen. De Wilck dinsdag.

Engelsslijkgras060918
* Engels slijkgras, Spartina anglica, Common Cord-grass, Spartine anglaise, Salz-Schlickgras *
‘Slikpest’ is de weinig flatteuze bijnaam voor Engels slijkgras. In 1924 is Engels slijkgras
in de delta en langs de wadden aangeplant als slibvanger. Voor brak water kwetsbare soorten
krijgen hierdoor kansen zich te ontwikkelen, het snel groeiende slijkgras verdringt echter
soorten als zeekraal en klein slijkgras, evenals voor vogels belangrijke schelpdieren en wormen.
Vandaar de bijnaam slikpest. Engels slijkgras is niet eetbaar voor runderen, schapen en konijnen.

Boomvalk120918ID2

Boomvalk120918ID
* Boomvalk, Falco subbuteo, Eurasian Hobby, Faucon hobereau, Baumfalke *
Foto en tekst Inge Duijsens: Sinds eind augustus zit in Noord-Holland een familie boomvalk
op paaltjes bij een boerderij. Boomvalken krijgen hun jongen altijd laat in het seizoen,
ze gebruiken soms een oud kraaiennest om in te broeden. Boomvalken verblijven alleen ‘s zomers
in Nederland, ze overwinteren in Afrika. Deze jonge boomvalk zat lange tijd rustig op een paaltje.
KLIK HIER voor een grote foto van de bovenste boomvalk voor op het bureaublad. CLICK HERE to enlarge.

***
Recensie
Viktor

Jacques en Lise, Van Halewyck 2018, ISBN 978 94 613 1918 0, € 17,99
Een prentenboek voor kinderen vanaf zes jaar. Over een jager en een cheetah.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.