180611 In de ban van de bij

* Tot begin juli! *

Zoals aangekondigd stopt Vogeldagboek, geheel volgens traditie, in juni met het verzenden
van de tweewekelijkse Vogeldagboeken. Het gras is hoog, de begroeiing is dicht,
de vogels laten zich veel minder gemakkelijk fotograferen. Begin juli hopen we terug te zijn. Fijne tijd!
Vogeldagboek is on holiday till early July.

Itsy090618
Itsy, alweer een half jaar ons maatje, demonstreert hoe wij onze vakantie moeten doorbrengen: lekker ontspannen.
Maar de overeind staande oren betekenen ook: alert zijn. Onze camera’s liggen altijd paraat.
Bij wijze van uitzondering een Vogeldagboek zonder vogels. Er is nog zo veel ander moois om van te genieten!

Schaapje080618A
* Schaapje, Acronycta leporina, Miller, Flocon de laine, Woll-Rindeneule *
Op jonge eikenboompjes in het Bentwoud zaten twee van deze mooie nachtvlinders: schaapjes.
Dit uiltje dankt zijn naam aan het harige, wollige uiterlijk van de rups. Vrijdag.

Watersnuffel010618A

Watersnuffel010618C
* Watersnuffel, Enallagma cyathigerum, Common Blue Damselfly, Agrion porte-coupe, Gemeine Becherjungfer *
Je voelt je jeugdjaren weer als je langs de waterkant naar libellen zit te kijken.
Al die vaak tientallen waterjuffers die daar bezig zijn met eten en zich voortplanten!
Watersnuffels behoren tot de meest voorkomende waterjuffers in ons land. Adulte vrouwtjes zijn bruinig of blauw,
mannetjes grijs of blauw. Op de foto een gelig, niet uitgekleurd vrouwtje en een adult mannetje.

* De wilde bij *

Dit laatste Vogeldagboek voor de zomervakantie staat in het teken van de wilde bij.
Zonder bestuivende bijen (en andere insecten) zullen de bossen en de velden er bruin gaan uitzien,
zal de vogelzang wegsterven en zal de mens een geheel ander leven moeten gaan leiden/lijden.
Tal van acties zijn en worden er opgezet om de bij voor uitsterven te behoeden.
Zoals door het Zuid-Hollands Landschap, dat extra bijenplekken gaat aanleggen in zijn terreinen.
Ik heb voor ‘Red de wilde bij’ een gift gestort. Ook andere activiteiten ondersteun ik. U ook?

Overigens ben ik van mening dat ‘onze’ overheid veel te weinig doet aan natuurbescherming.
Er moet veel steviger worden ingezet op milieubescherming voor het welzijn van mens en dier.

Weidehommel_Knopighelmkruid310518
* Weidehommel, Bombus pratorum, Early bumblebee, Bourdon des prés, Wiesenhummel *
* Knopig helmkruid, Scrophularia nodosa, Figwort, Scrofulaire noueuse, Knotige Braunwurz *
Op deze pagina, als ‘mentale ondersteuning’ van onze wilde bijen, een aantal bijenfoto’s.
Deze weidehommel zag ik in Zoeterwoude op knopig helmkruid, een zeer geliefde honingplant.

Rossemetselbij260518
* Rosse metselbij, Osmia bicornis, Red Mason Bee, Osmie rousse, Rote Mauerbiene *
Ook eind mei deze onder stuifmeel bedolve rosse metselbij in een insectenhotel in het Bentwoud.

Andoornbij310518WF
* Andoornbij, Anthophora furcata, Fork-tailed Flower-Bee, Antophore fourchue, Waldpelzbiene *
Een vrij zeldzame andoornbij op een bosandoorn in Groningen. Foto 31 mei door Wankja Ferguson.

Vosje030618
* Vosje, Andrena fulva, Tawny Mining Bee, Andrène rousse, Rotpelzige Sandbiene *
Door hun lange beharing zijn vosjes goede bestuivers. Het is een algemene soort.
Deze zandbij dankt zijn naam aan de bruinachtige beharing zoals vossen die hebben.

Honingbij160518ID
* Honingbij, Apis mellifera, Western Honey Bee, Abeille européenne, Westliche Honigbiene *
* Reuzen sierui, Allium giganteum, Giant Onion, Ail géant, Riesen-Lauch *
Foto Inge Duijsens: wilde honingbij op reuzen sierui, tuin in Zoetermeer.

* Fwiet! Fwiet! *

De bekende Vlaming Begijn Le Bleu (cabaretier, Foute Vrienden op tv) is een fervent vogelaar.
Hij is gestart met een heel leuke en interessante podcast over vogels. Baardmannetjes op z’n Vlaams!

***
Recensie
Zet de berm in bloei voor de bij
Praktische handleiding voor organisatie en uitvoering van vriendelijk bermbeheer
IVN Westerveld, KNNV Uitgeverij 2018, ISBN 978 90 5011 658 9, € 17,95
Een goed leesbaar en praktisch boekje om bijen te helpen, voor projecten en individuele natuurliefhebbers.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

Nog een boek over bijen: de tweede druk is verschenen van Bijen – Veldgids voor Nederland en Vlaanderen.
Alle 272 soorten bijen in o.m. 700 foto’s en 1000 illustraties. Recensie in Vogeldagboek in juli.

* Privacy en Vogeldagboek *

Lees hier alles over het privacybeleid van Vogeldagboek.