180525 Zonnepomp en plasdras

Grutto230518A
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Grutto’s gebruiken de plasdras in De Wilck om te badderen, eten, slapen en hun kuikens mee te nemen.
Het is me echter nog niet gelukt om gruttokuikens op de foto te zetten. Ze ‘schuilen’ in hoog gras.

DeWilck230518A
Op de foto een deel van de plasdras in De Wilck. Het staat er vol met gele grote ratelaars.

De zonnepomp die lezers van Vogeldagboek hebben geschonken voor het plasdrasgebied in De Wilck,
voldoet uitstekend. In het hart van De Wilck pompt de pomp water op een perceel grasland
dat aan de zijkanten is opgehoogd waardoor de ondiepe gedeeltes onder water zijn komen te staan.
De plasdras is niet vrij toegankelijk – en trouwens ook lastig bereikbaar – maar ik kreeg de kans
er woensdagavond een kijkje te nemen om de Vogeldagboeklezers op de hoogte te houden.
Jonge kieviten en tureluurs liepen langs de modderige kantjes voedsel te verzamelen.
Verder bergeenden, bontbekplevieren, kleine plevieren, oeverloper, kieviten, vooral veel tureluurs,
gele en witte kwikstaarten, nijlganzen. Het is echt een succes. Hoop later nog eens verslag te doen.

Kievit230518
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Juveniele kievit scharrelt, onder dekking van de begroeiing, langs de voedselrijke modderrandjes.

Tureluur230518
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Ook jonge tureluurs worden door hun ouders naar dit gebied met voedsel en beschutting gebracht.

Bergeenden230518
* Bergeend, Tadorna tadorna, Tadorne de Belon, Shelduck, Brandgans *
Opvallend veel paartjes bergeenden vertoefden in De Wilck. Enkele paren hadden al kuikens.

Bontbekplevier_Kleineplevier230518
* Bontbekplevier, Charadrius hiaticula, Common Ringed Plover, Pluvier grand-gravelot, Sandregenpfeifer *
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Op (grote) afstand lijken bontbekplevieren en kleine plevieren op elkaar. Van dicht(er)bij
zijn er veel verschillen. De bontbekplevier is iets groter, krachtiger getekend, oranje poten
en oranje aan de snavel, brede borstrand. En de kleine plevier? Die moet het met een gele oogring doen.

Vlierbladluizen220518
* Vlierbladluis, Aphis sambuci, Elder Aphid, Puceron du sureau, Holunderlaus *
In onze tuin moest de (rode) vlier nodig gefatsoeneerd worden. Takjes met luizen en al
gingen de bruine container in. De volgende dag krioelde de vuilnisbak van de volwassen luizen.

Hermelijnvlinder250518
* Hermelijnvlinder, Cerura vinula, Puss Moth, Queue fourchue, Große Gabelschwanz *
In het Bentwoud zag ik vanmorgen twee slapende hermelijnvlinders. Het zijn dan ook nachtvlinders.
Bijzonder mooi, en groot: ca. 6 à 7 cm. Het is een vrij zeldzame en kwetsbare (Rode Lijst) soort,
die voornamelijk in de kustprovincies te zien is. Hermelijnvlinders vliegen van april t/m augustus.

Ringmussen210518ID
* Ringmus, Passer montanus, Eurasian Tree Sparrow, Moineau friquet, Feldsperling *
Foto en tekst Inge Duijsens: In een slootje vlak bij mijn huis in Zoetermeer
werd afgelopen maandag een jonge ringmus gevoerd met insecten.

***
Recensie

De kievit
Sake P. Roodbergen, Uitgeverij Atlas Contact 2018, ISBN 978 90 450 3460 7, € 21,99
Een gedreven Fries die een boek schrijft over de kievit: dat levert heel boeiende informatie op over het gedrag
van deze weidevogel en dat staat garant voor strijdbare teksten over bescherming en het eirapen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.