180521 Tureluurs tussen koeien

Tureluurs200518A
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Op een grasland ten noorden van weidevogelreservaat De Wilck lopen twee adulte tureluurs
met vier kuikens tussen de koeien. Als ik ze zie (omdat de ouders doorlopend roepen
om ze bij elkaar te houden) beginnen ze juist aan hun terugtocht. Eén van de kuikens
blijft achter en het duurt best lang voordat de oudervogels het kwartet weer bij elkaar hebben gelokt.

Tureluurs200518B
Slootjes (foto) vormen voor nog niet vliegrijpe vogels geen enkele probleem. Ook de iets verderop gelegen
Hoogeveense Vaart van ca. tien meter breed wordt gemakkelijk genomen. Gelukkig geen snoeken op de loer…
Wel even later een zwemmende hermelijn. Mooie dieren maar één van de grootste gevaren voor weidekuikens.

Tureluur200518B
Klein maar dapper: de best gevaarlijke (veel auto’s vanwege manege) Burmadeweg wordt overgestoken.

Tureluur200518A
Gelukkig loopt de expeditie goed af: alle vier de kuikens verdwijnen in het lange gras van De Wilck.

Vorig jaar had ik het al eens gezien, toen dacht ik aan een eenmalige gebeurtenis:
twee tureluurs die met hun kuikens uit De Wilck de weg overstaken naar graslanden met koeien,
en terug. Een paar honderd meter, inclusief zwemtocht over sloten. Gisteren zag ik het weer.
Dus een vraag voor tureluuronderzoeker Wim Tijsen van Landschap Noord-Holland.
Hij bevestigt dat tureluurs graag tussen weidend vee foerageren, vooral als de vogels wat ouder worden.
Blijkbaar levert dat grotere insecten op, hoewel er nog nooit onderzoek naar is gedaan.
Het is volgens hem één van de factoren waarom het met tureluurs het minst slecht gaat
van alle weidevogels. Ze lopen met hun kuikens langs slootkantjes, waterbergingen, plasdras,
natte greppels, kleine natte natuurgebiedjes e.d. Op koeienvlaaien zitten grote strontvliegen
en dat kan ermee te maken hebben. Ook kieviten doen dat trouwens graag, mits de veedichtheid niet te groot is.
En wellicht dat predatoren zich ook niet zo gauw tussen koeien wagen…
In een goede biotoop blijven kuikens het liefst dicht bij hun nest (onderzoek Tijsen c.s. 2004).

Ooievaar200518
* Ooievaar, Ciconia ciconia, White Stork, Cigogne blanche, Weißstorch *
Afgelopen week kreeg ik een bericht binnen over ooievaars die jonge weidevogels zouden opvreten.
Die geluiden steken telkens de kop op. Maar uit diverse onderzoeken naar het eetpatroon
van de ooievaars is daar niets van gebleken. Ooievaars eten voornamelijk wormen, kikkers
en andere kleine diertjes, ook wel muizen en mollen. Een gewond kuikentje of zelfs haasje
wordt niet versmaad, maar ooievaars zijn luie voedselzoekers en pakken geen gezonde jonge weidevogels.
Ik heb het zelf nooit gezien. Bij navraag meldde slechts één beschermer het wel eens te hebben meegemaakt.
Deze ooievaar foerageerde gisteren in de slootkanten van de Oostbroekpolder/Zoeterwoude.

Grotecanadesegans190518
* Grote Canadese gans, Branta canadensis, Greater Canada Goose, Bernache du Canada, Kanadagans *
Uit de bloemrijke weiden van De Wilck komt nu en dan de kop van een grote Canadese gans omhoog.
Het zijn, in deze periode, vrijwel allemaal broedvogels, ik heb al tientallen kuikens gezien.

* Zwaluwen *

Nog steeds ontvang ik wisselende berichten over de aantallen zwaluwen en gierzwaluwen.
Zijn er inderdaad nog zo weinig aanwezig in ons land of valt het wel mee? Moeilijk te zeggen.
Zelf zie ik, voor mijn gevoel, ook nog niet zoveel zwaluwen als ‘normaal’ tegen het einde van mei.
Bij droog weer is het trouwens goed om op plaatsen waar huis- en boerenzwaluwen broeden,
modderbadjes te maken door water (in een kuil) op klei te gieten. Nodig voor de bouw van nesten.

* Uithaal *

Een lezer suggereerde dat de ‘uithaal’, waarbij het huisraad in het voorjaar buiten wordt gelucht,
wellicht verband houdt met een joodse traditie: voor het feest van de ongezuurde broden
(Chag HaMatzot) wordt het hele huis schoongemaakt en van alles ontdaan waar gist in zit.
Ik kon geen bevestiging krijgen voor deze veronderstelling. Een andere lezer wees me erop
dat in deze tijd geen uithaal meer nodig is omdat huizen veel beter dan vroeger geïsoleerd en dus droger zijn.

Kleinekarekiet180518ID
* Kleine karekiet, Acrocephalus scirpaceus, European Reed Warbler, Rousserolle effarvatte, Teichrohrsänger *
Foto en tekst Inge Duijsens: Wanneer je vogelopnames in de vrije natuur maakt, kan je maar zelden
dichtbij genoeg komen om kopportretjes te maken. Deze kleine karekiet (Zevenhuizen, vrijdag)
was niet schuw en liet zich erg goed benaderen. Je kan op deze opname alle veertjes tellen!